Biopsja mięśnia


Biopsja mięśnia jest inwazyjnym badaniem stosowanym w celach diagnostyki chorób związanych z tkanką mięśniową. Zabieg ten umożliwia ocenę procesu chorobowego oraz dostarcza informacji na temat przebiegu i zaawansowania choroby. W wielu przypadkach dodatkowo stosuje się badania histochemiczne oraz immunohistochemiczne.

Biopsję przeprowadza się na mięśniu wykazującym kliniczne objawy choroby. Wycinki nie powinny być pobierane z mięśni, które uległy znacznemu zanikowi, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo pobrania tkanki łącznej, co uniemożliwia prawidłowe rozpoznanie. Jednak pobranie materiału z mięśnia, który nie wykazuje osłabienia może nie uwidocznić zmian patologicznych. W trakcie biopsji bada się proksymalny mięsień kończyn dolnych lub też górnych – najczęściej dwugłowy ramienia, mięsień naramienny lub też głowę boczną mięśnia czworogłowego uda. Jeżeli zmiany chorobowe występują na mięśniach dystalnych, materiał można pobrać z mięśnia brzuchatego łydki, piszczelowego przedniego lub strzałkowego krótkiego. Jednak analiza mięśni tego typu jest dosyć trudna, ponieważ nie ma norm dotyczących składu procentowego włókien oraz średnicy dla tych grup mięśni.

Biopsja mięśnia - widoczne zmiany choroboweBiopsja mięśnia wykonywana jest w znieczuleniu miejscowym. Istnieją dwie metody pobierania tkanki z mięśnia – biopsja otwarta oraz biopsja igłowa. Częściej wykorzystuje się biopsję otwartą, co wiąże się z większą czułością oraz możliwością wykorzystania tej metody u większości chorych. Po badaniu wycinek mięśnia zostaje przetransportowany do odpowiedniego laboratorium histopatologicznego i poddany ocenie diagnostycznej.

Zaraz po przeprowadzonej biopsji pacjent może wrócić do codziennych czynności pod warunkiem, że lekarz nie zaleci inaczej. Warto jednak uważać na nadmierny wysiłek jeszcze przez kilkanaście godzin po badaniu.

Wskazania i zastosowanie

Biopsja mięśni wskazana jest w przypadku podejrzenia występowania oraz diagnozie chorób mięśni. Biopsja mięśni wskazana jest także przy osłabieniu i bólu mięśni.

Przeciwwskazania

Biopsja mięśnia nie powinna być wykonywana w przypadku poważnych zaburzeń krzepnięcia krwi, jeśli nie jest możliwe ich wyrównanie. A także przy braku współpracy z pacjentem.

Powikłania i objawy niepożądane

Jak po każdym zabiegu chirurgicznym, tak i po biopsji mięśnia pojawić się mogą powikłania. Wśród najczęściej występujących wymienić można:

 • zakażenia w miejscu biopsji,
 • przedłużające się krwawienia z miejsca wkłucia,
 • siniaki,
 • dyskomfort miejsca wykonanej biopsji.

Wyniki badania

Ocena morfologiczna wycinka mięśnia polega na wykorzystaniu metody histologicznej, histochemicznej, immunohistochemicznej oraz ultrastrukturalnej. Przy chorobach mięśni bardzo często dopiero wykonanie biopsji umożliwia pewne zdiagnozowanie i podjęcie odpowiednich działań leczniczych.

Biopsja mięśni umożliwia rozpoznanie schorzeń takich jak:

 • niektóre dystrofie mięśniowe, między innymi dystrofia mięśniowa Duchenne’a oraz dystrofia mięśniowa Beckera,
 • glikogenozy,
 • włośnica,
 • miastenia,
 • zapalenie wielomięśniowe,
 • stwardnienie zanikowe boczne (ALS),
 • ataksja Friedreicha,
 • miopatie zapalne,
 • mioglobinuria,
 • zwiększona aktywność kinazy keratynowej,
 • miopatie wrodzone,
 • nowotwory mięśni.

Dodatkowe wykorzystanie mikroskopu elektronowego do oceny pobranych wycinków mięśni umożliwia zdiagnozowanie dystrofii oczno-gardłowej, miopatii mitochondrialnej oraz wtrętowego zapalenia mięśni.

Ocena artykułu

Być może zainteresują Cię także poniższe tematy: