Biopsja mózgu


Biopsja mózgu jest inwazyjną metodą diagnostyczną wykorzystywaną szczególnie w badaniu guzów mózgu. Badanie to polega na pobraniu niewielkiej części tkanki zmienionej chorobowo poprzez wywiercenie małego otworu trepanacyjnego przy znieczuleniu miejscowym lub ogólnym, a następnie na wprowadzeniu igły biopsyjnej oraz pobraniu pożądanych tkanek. Cały zabieg trwa około godziny, a pobrane wycinki są przekazywane do specjalistycznego laboratorium.

Wyróżnić można dwa rodzaje biopsji mózgu:

 • stereotaktyczną – polega na obrazowym zbadaniu mózgu w celu wyznaczenia miejsca położenia guza, a następnie na przewierceniu czaszki oraz wprowadzeniu igły biopsyjnej i pobraniu wycinka guza do dalszej analizy,
 • chirurgiczną – ten rodzaj biopsji wykonywany jest, gdy położenie guza zmusza lekarza do większego otwarcia czaszki pacjenta w celu lepszej widoczności i kontroli nad operacją.

Narzędzie do wykonywania trepanacji czaszki przed 1950 rokiemBiopsja chirurgiczna jest coraz rzadziej wykonywana w dzisiejszej neurochirurgii. Zazwyczaj wykorzystuje się biopsję stereotaktyczną z jednoczesnym użyciem coraz nowszych narzędzi, między innymi z aparatem do neuronawigacji, który umożliwia dokładne śledzenie położenia zmienionych chorobowo tkanek oraz każdego ruchu igły biopsyjnej.

Wskazania i zastosowanie

Wskazaniami do wykonania biopsji mózgu są:

 • ciężki stan pacjenta,
 • istnienie ognisk patologicznych o niejasnej etiologii,
 • możliwość połączenia zabiegu diagnostycznego z leczniczym,
 • niejasny obraz kliniczny po radioterapii oraz operacji otwartej.

Przeciwwskazania

Istnieje wiele przeciwwskazań do przeprowadzenia biopsji mózgu, można wśród nich wymienić:

 • rozległe zmiany ropne,
 • cienkie kości sklepienia czaszki,
 • bogato unaczynione ogniska patologiczne,
 • niewyrównane zaburzenia internistyczne,
 • dużą powierzchnię leżącą zmian,
 • brak wyraźnie określonych zmian,
 • ogniska patologiczne znajdujące się w dolnej części pnia mózgu.

Powikłania i objawy niepożądane

Wśród powikłań po biopsji mózgu można wymienić:

 • krwawienie śródmózgowe,
 • zakażenia,
 • perforację czaszki oraz opony przez bolec mocujący,
 • płynotok z rany operacyjnej.

Wyniki badania

Wyniki biopsji lekarz prowadzący otrzymuje w postaci opisu, na podstawie którego może postawić ostateczną diagnozę oraz podjąć decyzję w sprawie dalszego postępowania.

Biopsja mózgu
Ocena artykułu

Być może zainteresują Cię także poniższe tematy: