Biopsja nerki


Biopsja nerki jest inwazyjnym badaniem diagnostycznym, podczas którego pobiera się miąższ nerki do dalszego badania pod mikroskopem. Do badania mikroskopowego konieczne jest utworzenie z otrzymanego wycinka nerki odpowiedniego preparatu mikroskopowego. Preparat taki poddaje się następnie barwieniu, aby możliwe było uwidocznienie struktur tego narządu oraz ocenienie występowania w nerce immunoglobulin, ich rodzaju oraz aktywności lub też innych zmian, które świadczą o rodzaju i aktywności odczynu immunologicznego toczącego się w nerce. Badanie to wykonuje się przy wykorzystaniu mikroskopu immunofluorescencyjnego. W niektórych ośrodkach, w których istnieje taka możliwość wykorzystuje się również mikroskop elektronowy.

Przed wykonaniem biopsji nerki należy przeprowadzić dodatkowe badania, które dobiera lekarz indywidualnie do każdego pacjenta, w zależności od objawów. Najczęściej przed biopsją wykonuje się USG nerki oraz bada krzepliwość krwi. Chory powinien także poinformować lekarza o skłonności do uczuleń, o przyjmowanych aktualnie lekach, ewentualnej ciąży oraz skazie krwotocznej.

Dzień przed wykonaniem biopsji nerki wykonuje się u pacjenta scyntygrafię nerek, czyli obrazowe badanie układu moczowego umożliwiające dokładne przeanalizowanie budowy i czynności nerek. Podczas tego badania lekarz wyznacza punkt na skórze, który będzie odpowiadał wbiciu igły biopsyjnej.

Segmentowe stwardnienie kłębuszków nerkowychCały zabieg biopsji nerki trwa około 20 minut. Pacjent w tym czasie leży na brzuchu, pod który podłożony zostaje koc, wałek lub worek z piaskiem, który ma zapobiegać przemieszczaniu się nerki oraz ułatwiać lekarzowi operowanie sprzętem do biopsji. Miejsce zaznaczone wcześniej przez lekarza wykonującego badanie jest znieczulane, a przy pomocy sondy określana jest głębokość położenia nerki. Następnie dokonuje się wkłucia odpowiednią igłą biopsyjną do nerki, a gdy lekarz jest pewny, co do umiejscowienia igły w miąższu nerki, szybko i energicznie pobiera wycinek z narządu. Tak pobrany wycinek poddawany jest dalszej analizie, a rana pozostała po biopsji zostaje opatrzona. W przypadku osób dorosłych biopsję nerki przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym.

W niektórych placówkach do biopsji wykorzystywane są specjalne urządzenia wstrzeliwujące igłę biopsyjną do nerki na odpowiednią głębokość przy wykonaniu badania USG nerki.

W przypadku dzieci biopsja nerki wykonywana jest w znieczuleniu ogólnym, a do pobrania wycinka nerki wykonuje się nacięcia kolejnych powłok, aby odsłonić nerkę. Dopiero przy bezpośrednim oglądzie pobiera się wycinek narządu i poddaje go dalszej analizie, a miejsce nacięcia zszywa. Po wykonaniu badania, chory nie powinien wstawać samodzielnie oraz zdejmować opatrunku.

Wskazania i zastosowanie

Badanie jest wskazane szczególnie w:

 • zespole nerczycowym,
 • upośledzeniu czynności przeszczepionej nerki,
 • ostrej niewydolności nerek,
 • izolowanym białkomoczu o nieznanej etiologii,
 • krwiomoczu trwałym lub też okresowym, który wymaga dalszej diagnostyki,
 • pierwotnym oraz wtórnym kłębuszkowym zapaleniu nerek,
 • ostrym śródmiąższowym zapaleniu nerek,
 • podejrzeniu nefropatii na tle choroby układowej.

Przeciwwskazania

Biopsja nerki nie powinna być wykonywana przy:

 • braku drugiej, prawidłowo funkcjonującej nerki,
 • ciężkim nadciśnieniu tętniczym,
 • wodonerczu,
 • zmianach ropnych na nerkach lub w ich okolicy,
 • wielotorbielowatości nerek,
 • nowotworach nerek,
 • znacznej niedokrwistości,
 • skazie krwotocznej,
 • malformacji tętniczej nerek,
 • podwyższonym skurczowym ciśnieniu tętniczym >160mm Hg oraz podwyższonym rozkurczowym ciśnieniu tętniczym >95mm Hg,
 • nowotworach skóry lub też tkanek znajdujących się na przebiegu wkłucia,
 • wielkości nerek nie przekraczającej 9 cm,
 • zakażeniu nerek, np. odmiedniczkowe zapalenie nerek,
 • guzach i torbielach nerek,
 • znacznej otyłości.

Raczej nie wykonuje się biopsji nerki u kobiet w ciąży. Takie przypadki zdarzają się niezwykle rzadko.

Powikłania i objawy niepożądane

Powikłania po biopsji nerki pojawiają się rzadko. Jeśli jednak już się pojawią obejmują głównie krwiomocz oraz krwiaki na nerce lub w okolicy nerki.

Wyniki badania

Biopsja nerki umożliwia ocenę prawidłowości budowy miąższu narządu, pozwala także na ocenę procesów toczących się w konkretnych strukturach nerki, szczególnie w kłębuszkach nerkowych i śródmiąższu nerek. Badanie to ma na celu głównie potwierdzenie lub też zaprzeczenie występowania zmian chorobowych, szczególnie nowotworowych, ale nie tylko. Badanie to ocenia również rozległość, aktywność oraz stopień zaawansowania choroby. Dzięki temu możliwe jest odpowiednie diagnozowanie nerki oraz dalsze prognozowanie rozwoju choroby, co umożliwia podejmowanie szybkich i właściwych decyzji odnośnie leczenia.

Biopsja nerki
Ocena artykułu

Być może zainteresują Cię także poniższe tematy: