Biopsja prostaty


Biopsja prostaty, określana również jako biopsja stercza lub gruczołu krokowego jest inwazyjnym badaniem diagnostycznym polegającym na pobraniu niewielkich wycinków gruczołu krokowego do badań mikroskopowych.

Aby możliwe było dokładne obejrzenie struktur gruczołu krokowego urolog biopsję prostaty wykonuje pod kontrolą urządzenia USG, którego głowicę transrektalną wkłada do odbytnicy. Urządzenie to ma wbudowany kanał biopsyjny, przez który lekarz może wprowadzić specjalnie zaprojektowaną igłę umożliwiającą precyzyjne pobranie wycinków stercza przy jednoczesnej kontroli na monitorze aparatu USG. Następnie pobrany wycinek przesyłany jest do odpowiedniego laboratorium w celu poddania go badaniu mikroskopowemu.

Zaleca się, aby przed wykonaniem biopsji pacjent zastosował środek przeczyszczający oraz przyjął lek o działaniu przeciwbakteryjnym, a także przystąpił do badania na czczo. Rodzaj przyjmowanych leków należy uzgodnić wcześniej z lekarzem. Badanie najczęściej wykonywane jest w znieczuleniu miejscowym.

Wskazania i zastosowanie

USG z przerostem prostatyPodstawowym wskazaniem do przeprowadzenia biopsji gruczołu krokowego jest wykrycie nieprawidłowości w przezodbytniczym badaniu USG. Wykonanie biopsji zalecane jest także mężczyznom, u których lekarz wykrył w badaniu przezodbytniczym za pomocą palca nieprawidłowe stwardnienia w okolicach gruczołu.

Ponadto wskazaniami do przeprowadzenia biopsji gruczołu krokowego są:

 • podejrzenie raka prostaty z podwyższonym poziomem antygenów gruczołu krokowego (PSA),
 • przeprowadzona wcześniej biopsja prostaty, która nie wykazała komórek nowotworowych, ale w badaniu mikroskopowym stwierdzono nieprawidłowe komórki,
 • stwierdzenie nieprawidłowości w badaniu przez odbytnicę (DRE),
 • przeprowadzona wcześniej biopsja o prawidłowym wyniku histopatologicznym z utrzymującym się podwyższonym stężeniem PSA.

Przeciwwskazania

Przeciwwskazaniem do wykonania biopsji prostaty jest przyjmowanie niektórych leków. Konieczne jest wówczas odstawienie przyjmowanych środków na kilka dni, aby wykonanie biopsji było możliwe.

Powikłania i objawy niepożądane

Wśród objawów niepożądanych mogących pojawić się po biopsji gruczołu krokowego można wymienić:

 • stany gorączkowe,
 • bóle krocza,
 • pieczenie,
 • czerwone zabarwienie moczu,
 • zatrzymanie moczu,
 • nasienie pojawiające się w stolcu,
 • krwawienia z cewki moczowej,
 • krwawienia z odbytnicy.

Dosyć częstym powikłaniem po biopsji gruczołu krokowego jest zapalenie gruczołu krokowego. Pojawia się u około 1 osoby na 170 wykonanych biopsji. Jednak przyjmowanie odpowiednich antybiotyków przez kilka dni przed planowanym zabiegiem może zapobiec pojawieniu się tego powikłania.

Z urologiem należy skontaktować się, jeżeli pojawią się objawy takie jak: ból krocza i gorączka, krwawienia z cewki moczowej lub odbytnicy utrzymujące się przez okres 2-3 dni lub też zatrzymanie moczu utrzymujące się przez ponad 8 godzin.

Wyniki badania

Po pobraniu tkanek i wykonaniu z nich odpowiedniego preparatu w celu przeprowadzenia badania histopatologicznego możliwe jest ostateczne stwierdzenie raka gruczołu krokowego. Histopatolog odpowiedzialny za sprawdzenie próbki ocenia na jej podstawie czy pacjent cierpi na nowotwór, na jakim etapie rozwoju się on znajduje oraz określa stopień jego agresywności. Czasami konieczne jest powtórzenie biopsji ze względu na podwyższone PSA. Stan ten może być spowodowany zarówno przez raka prostaty, przerost gruczołu, jak i jego infekcję.

Na podstawie biopsji prostaty i innych badań, głównie badania fizykalnego oraz badania krwi można zalecić odpowiednie metody leczenia.

Biopsja gruczołu krokowego często jest badaniem niezbędnym do ustalenia prawidłowej diagnozy. Inne badania mogą wyłącznie zasugerować istnienie raka prostaty.

Biopsja prostaty
Ocena artykułu

Być może zainteresują Cię także poniższe tematy: