Biopsja przezskórna płuca


Biopsja przezskórna płuca jest inwazyjnym badaniem diagnostycznym polegającym na wprowadzeniu igły biopsyjnej poprzez klatkę piersiową do płuca. Badanie to wykonywane jest stosunkowo rzadko, głównie w diagnostyce nowotworów płuc.

Biopsja przezskórna płuca umożliwia zarówno pobranie komórek do badania cytologicznego, jak i wycinka do badania histopatologicznego. W pierwszym przypadku stosowana jest cienka igła biopsyjna, która umożliwia zassanie komórek, natomiast w drugim wykorzystuje się grubą igłę tnącą. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym i pod jednoczesną kontrolą tomografii komputerowej.

Biopsja płuca - rak płuca pod mikroskopemJeśli zmiana, która poddawana jest biopsji znajduje się w okolicach ściany klatki piersiowej możliwe jest wykonanie zabiegu pod kontrolą USG. Igła biopsyjna wprowadzana jest najczęściej w specjalnej osłonce, która umożliwia wielokrotne wprowadzenie igły służącej pobraniu materiału do badania.

Po zakończonym zabiegu oraz dobę po nim konieczne jest wykonanie zdjęcia RTG klatki piersiowej w celu wykluczenia potencjalnych powikłań. Pobrane komórki lub wycinki po utrwaleniu wysyłane są do specjalnego laboratorium w celu dalszej diagnostyki.

Wskazania i zastosowanie

Wśród wskazań do biopsji przezskórnej płuca wymienić można:

 • guzy śródpiersia,
 • guzy płuca, które nie mogą być zdiagnozowane za pomocą bronchoskopii,
 • ocenę stopnia zaawansowania nowotworu płuc,
 • zmiany w opłucnej lub w ścianie klatki piersiowej,
 • diagnostykę sarkoidozy,
 • diagnostykę niejasnych guzków lub nacieków tkanki płucnej.

Przeciwwskazania

Bezwzględne przeciwwskazania do przeprowadzenia biopsji przezskórnej płuca nie istnieją. Natomiast wśród względnych wymienić można:

 • brak współpracy z pacjentem,
 • ciężką postać POChP,
 • odmę opłucnową,
 • ryzyko pojawienia się powikłań krwotocznych – stwierdzane, gdy ilość płytek krwi jest niższa niż 50 000, a INR wynosi powyżej 1,5.

Powikłania i objawy niepożądane

Najczęstszymi powikłaniami po biopsji przezskórnej płuca są:

 • odma opłucnowa pojawiająca się w 30% przypadków,
 • krwioplucie,
 • bolesność i/lub krwiak w miejscu wkłucia,
 • porażenie nerwu międzyżebrowego,
 • krwawienie do jamy opłucnej,
 • zator powietrzny płuca,
 • rozsiew nowotworowy w kanale wkłucia.

Zgon dotyczy jedynie 0,15% przypadków biopsji przezskórnej płuca.

Wyniki badania

Wyniki biopsji w postaci opisu przekazywane są lekarzowi prowadzącemu. Na ich podstawie może on postawić ostateczną diagnozę oraz zaproponować dalsze postępowanie profilaktyczne lub lecznicze chorego płuca.

Biopsja przezskórna płuca
Ocena artykułu

Być może zainteresują Cię także poniższe tematy: