Biopsja przezskórna płuca


Biopsja przezskórna płuca jest inwazyjnym badaniem diagnostycznym polegającym na wprowadzeniu igły biopsyjnej poprzez klatkę piersiową do płuca. Badanie to wykonywane jest stosunkowo rzadko, głównie w diagnostyce nowotworów płuc.

Biopsja przezskórna płuca umożliwia zarówno pobranie komórek do badania cytologicznego, jak i wycinka do badania histopatologicznego. W pierwszym przypadku stosowana jest cienka igła biopsyjna, która umożliwia zassanie komórek, natomiast w drugim wykorzystuje się grubą igłę tnącą. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym i pod jednoczesną kontrolą tomografii komputerowej.

Biopsja płuca - rak płuca pod mikroskopemJeśli zmiana, która poddawana jest biopsji znajduje się w okolicach ściany klatki piersiowej możliwe jest wykonanie zabiegu pod kontrolą USG. Igła biopsyjna wprowadzana jest najczęściej w specjalnej osłonce, która umożliwia wielokrotne wprowadzenie igły służącej pobraniu materiału do badania.

Po zakończonym zabiegu oraz dobę po nim konieczne jest wykonanie zdjęcia RTG klatki piersiowej w celu wykluczenia potencjalnych powikłań. Pobrane komórki lub wycinki po utrwaleniu wysyłane są do specjalnego laboratorium w celu dalszej diagnostyki.

Wskazania i zastosowanie

Wśród wskazań do biopsji przezskórnej płuca wymienić można:

 • guzy śródpiersia,
 • guzy płuca, które nie mogą być zdiagnozowane za pomocą bronchoskopii,
 • ocenę stopnia zaawansowania nowotworu płuc,
 • zmiany w opłucnej lub w ścianie klatki piersiowej,
 • diagnostykę sarkoidozy,
 • diagnostykę niejasnych guzków lub nacieków tkanki płucnej.

Przeciwwskazania

Bezwzględne przeciwwskazania do przeprowadzenia biopsji przezskórnej płuca nie istnieją. Natomiast wśród względnych wymienić można:

 • brak współpracy z pacjentem,
 • ciężką postać POChP,
 • odmę opłucnową,
 • ryzyko pojawienia się powikłań krwotocznych – stwierdzane, gdy ilość płytek krwi jest niższa niż 50 000, a INR wynosi powyżej 1,5.

Powikłania i objawy niepożądane

Najczęstszymi powikłaniami po biopsji przezskórnej płuca są:

 • odma opłucnowa pojawiająca się w 30% przypadków,
 • krwioplucie,
 • bolesność i/lub krwiak w miejscu wkłucia,
 • porażenie nerwu międzyżebrowego,
 • krwawienie do jamy opłucnej,
 • zator powietrzny płuca,
 • rozsiew nowotworowy w kanale wkłucia.

Zgon dotyczy jedynie 0,15% przypadków biopsji przezskórnej płuca.

Wyniki badania

Wyniki biopsji w postaci opisu przekazywane są lekarzowi prowadzącemu. Na ich podstawie może on postawić ostateczną diagnozę oraz zaproponować dalsze postępowanie profilaktyczne lub lecznicze chorego płuca.

VN:F [1.9.22_1171]
Ocena artykułu:

Być może zainteresują Cię także poniższe tematy: