Fetoskopia


Fetoskopia jest inwazyjnym badaniem prenatalnym wykonywanym jedynie w wyjątkowych przypadkach ze względu na duże ryzyko powikłań. Badanie to wykonywane jest u kobiet między 16 a 20 tygodniem ciąży. Umożliwia sprawdzenie stanu zdrowia nienarodzonego dziecka, dzięki czemu możliwe jest podjęcie próby leczenia jeszcze zanim pojawi się na świecie.

Fetoskopia polega na wykonaniu niewielkiego nacięcia na brzuchu oraz macicy i wprowadzeniu przez to nacięcie fiberoendoskopu – zminiaturyzowanego urządzenia o wyglądzie przypominającym teleskop wyposażony w lampy i obiektywy. Urządzenie to wprowadzane jest do worka owodniowego, przez co możliwe jest obserwowanie płodu, a nawet fotografowanie go.

Fetoskopia - schematPrzed wykonaniem zabiegu lekarz znieczula miejsce nacięcia, a całe badanie obserwuje przy pomocy aparatu USG. Możliwe jest wówczas oglądanie płodu, łożyska, a także płynu owodniowego oraz pobieranie próbek krwi, małych fragmentów tkanek płodu czy tez łożyska w celu dalszej diagnostyki.

Możliwe jest także przetaczanie krwi, a nawet wykonywanie wybranych zabiegów in utero ( w macicy). Poprzez pobieranie próbek krwi oraz tkanek w fetoskopii możliwe jest diagnozowanie wielu chorób krwi oraz skóry, których wykrywanie nie jest możliwe przy wykorzystaniu amniopunkcji.

Wskazania i zastosowanie

Fetoskopię zaleca się szczególnie, gdy:

 • przyszła matka ma powyżej 35 lat,
 • wcześniej pojawiały się choroby genetyczne w rodzinie,
 • kobieta posiada już dziecko z wadą genetyczną,
 • wyniki USG dają powód do niepokoju.

Fetoskopia ma głównie zastosowanie w patologiach takich jak:

 • TTTS – zespół przetoczenia krwi pomiędzy płodami,
 • TRAP – zespół odwróconej perfuzji tętniczej,
 • tetatoma okolicy krzyżowo-guzicznej,
 • przepuklina oponowo-rdzeniowa,
 • atrezja oskrzeli,
 • zespół taśm owodni,
 • uropatia zaporowa,
 • torbiele  splotów naczyniówkowych,
 • przepuklina przeponowa.

Przeciwwskazania

Fetoskopia nie jest wykonywana przed 16 tygodniem ciąży i raczej nie wykonuje się jej też po 25 tygodniu. Jest to zabieg wykonywany w ostateczności, gdy inne metody zawiodą.

Powikłania i objawy niepożądane

Niestety fetoskopia jest stosunkowo niebezpiecznym zabiegiem, ponieważ może powodować samoistne poronienia w 3-5% przypadków. W około 4% przypadków dochodzi do wycieku płynu owodniowego, a w 7-8% do przedwczesnego porodu. Mimo możliwości pojawienia się groźnych powikłań po przeprowadzeniu fetoskopii, to możliwość wykrycia, a czasami również leczenia lub też korygowania wad płodu ma zdecydowanie większe znaczenie. Obecnie zabieg fetoskopii jest coraz rzadziej wykonywany, ponieważ zostaje coraz bardziej wypierany przez badania USG oraz inne badania inwazyjne.

Wyniki badania

Za pomocą fetoskopii możliwe jest zdiagnozowanie wad twarzy nienarodzonego dziecka, kończyn oraz całego ciała, a także wykorzystanie fetoskopii w operacjach przepukliny przeponowej, opróżnianiu torbieli, zmniejszaniu masy guzów oraz leczeniu wad układu nerwowego. Poprzez pobranie krwi można zdiagnozować anemię sierpowatą i talasemię.

Fetoskopia
Ocena artykułu

Być może zainteresują Cię także poniższe tematy: