Diagnostyka laboratoryjna


Diagnostyka laboratoryjna – jest to analiza laboratoryjna składu pobranych próbek krwi i innych materiałów pobranych od pacjenta.