E-test


E-test jest gradientowo-dyfuzyjnym testem wykonywanym w celu ustalenia najmniejszego stężenia leku, który jest konieczny do zahamowania wzrostu drobnoustrojów. Dzięki wykorzystaniu tej metody możliwe jest precyzyjne ustalenie stopnia oporności drobnoustrojów na dany lek oraz określenie odpowiedniej dawki leku, którą należy podać pacjentowi.

Metoda opiera się na nałożeniu na wysiane bakterie cienkiego paska, który nasączony jest lekiem o odpowiednim stężeniu. Następnie zazwyczaj przez dobę prowadzi się inkubację w temperaturze 37°C oraz odczytuje wynik. W przypadku E-testu minimalne stężenie hamujące jest badane tylko dla jednego leku.

Wskazania i zastosowanie

E-test dwoinki rzeżączkiE-test jest niestety dosyć drogą metodą i wskazaną jedynie w przypadku, gdy z antybiotykogramu wynika, że badany szczep drobnoustrojów odporny jest na wszystkie leki. Za pomocą E-testu możliwe jest określenie minimalnego stężenia hamującego dla antybiotyków, leków przeciwprątkowych oraz leków przeciwgrzybicznych.

Przeciwwskazania

E-testu nie wykonuje się, jeżeli wyniki innych badań wykazują, że badany szczep drobnoustrojów nie jest odporny przynajmniej na jeden rodzaj leków.

Powikłania i objawy niepożądane

Jest to badanie laboratoryjne, a więc nie ingerujące w organizm pacjenta. Dlatego też nie występują żadne powikłania i działania niepożądane.

Wyniki badania

Wynik testu odczytuje się z paska. Jeżeli nasączony w leku pasek zahamował wzrost drobnoustrojów oznacza to, że dany szczep drobnoustrojów nie jest odporny na dany lek. Jeżeli wzrost drobnoustrojów nie został zahamowany oznacza to, że dany szczep drobnoustrojów jest oporny na dany lek lub jego stężenie było zbyt małe, aby zahamować ten wzrost.

Ocena artykułu

Być może zainteresują Cię także poniższe tematy: