Test ciążowy


Test ciążowy jest testem pozwalającym na stosunkowo wczesne wykrycie ciąży, dzięki obecności hormonu HCG. Gonadotropina kosmówkowa (HCG) jest produkowana przez łożysko po zagnieżdżeniu się zarodka w błonie śluzowej macicy. Zarodek (a dokładniej trofoblast) zagnieżdża się w 7 dniu po zapłodnieniu. Od tej chwili poziom hormonu HCG zaczyna wzrastać i swoje maksimum osiąga około 2-3 miesiąca ciąży. Następnie poziom tego hormonu systematycznie spada, aż do porodu.

Wyróżnić można 3 rodzaje testów ciążowych:

 • Domowy test ciążowy – można go kupić w każdej aptece, jest przeznaczony do samodzielnego wykonania. Przed zastosowanie testu konieczne jest zapoznanie się z dołączoną ulotką i postępowanie zgodnie z zaleceniami w niej zawartymi. Dodatni wynik nie zawsze musi świadczyć o ciąży, jednak skuteczność testu potwierdza się w niemal 90% przypadków. Domowe testy ciążowe charakteryzować się mogą różna czułością. I tak wyróżnić można:
  • Testy o czułości mniejszej niż 500 IU/I – pozytywnego wyniku spodziewać się można po około 10 dniach od zapłodnienia. Oznacza to, że po tym czasie poziom hormonu HCG jest na tyle wysoki, aby test mógł wskazać prawidłowy wynik. W przypadku kobiet o regularnych, 28 dniowych cyklach, gdy do zapłodnienia doszło w dniu owulacji, czyli 14 dnia cyklu, test będzie dodatni w 24 dniu cyklu, a więc 4 dni przed spodziewaną miesiączką.
  • Testy o czułości od 500 do 800 IU/I – dodani wynik można uzyskać 14 dni po zapłodnieniu, czyli w momencie spodziewanej miesiączki.
  • Testy o czułości powyżej 800IU/I – dodatni wynik występuje po 3 tygodniach od zapłodnienia, czyli dopiero 7 dni po planowanej miesiączce.
  • Ponadto testy domowe można podzielić na:
  • płytkowe – za pomocą pipety umieszcza się na płytce testowej kilka kropli moczu,
  • paskowe – mocz zbiera się do czystego i suchego pojemniczka, a następnie zanurza w nim końcówkę testu,
  • strumieniowe – końcówkę absorbującą testera należy trzymać pod strumieniem oddawanego moczu przez kilka sekund.
 • Laboratoryjny test moczu – charakteryzuje się wyższą czułością niż testy domowe. Istnieje stuprocentowe prawdopodobieństwo wykrycia ciąży już po 7 dniach od zapłodnienia, czyli na tydzień przed spodziewaną miesiączką. Testy takie muszą być jednak przeprowadzane w specjalistycznych warunkach, a na wynik czeka się trochę dłużej.
 • Laboratoryjny test krwi – cechy takiego testu są podobne do laboratoryjnego testu moczu.

Test ciążowy - domowyDo wykonania testu ciążowego nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Jednak nie zaleca się wypijania sporych ilości płynów przed badaniem. Sposób przeprowadzenia testu zależy do jego rodzaju, z tego względu zaleca się dokładne przeczytanie ulotki oraz postępowanie zgodnie z instrukcją.

Jeżeli próba ma być przeprowadzana w laboratorium, należy dostarczyć do niego pobraną próbkę moczu. Najlepszy do tego celu jest mocz poranny, który należy oddać do specjalnego pojemniczka zakupionego w aptece. Mocz należy następnie oddać jak najszybciej do laboratorium, przez krótki czas można go jednak przechowywać w lodówce.

Wskazania i zastosowanie

Test ciążowy powinien być wykonywany w celu potwierdzenia prawdopodobnej ciąży. Głównym wskazaniem do przeprowadzenia testu jest brak miesiączki i współżycie bez wcześniejszego zabezpieczenia. Wykonanie testu zalecane jest także przed wykonaniem niektórych badań mogących powodować uszkodzenia płodu. Do takich badań należy między innymi badanie rentgenowskie. Wówczas test powinny wykonać wszystkiego kobiety, które współżyły w ostatnim czasie, nawet jeżeli prawdopodobieństwo zajścia w ciąże jest niewielkie.

Przeciwwskazania

Nie ma przeciwwskazań do wykonania testu ciążowego.

Powikłania i objawy niepożądane

Powikłania po wykonaniu testu ciążowego z moczu nie występują. Przy testach, do których konieczne jest pobranie krwi pojawić się mogą powikłania związane z samym nakłuciem żyły, takie jak:

 • krwiaki – przede wszystkim są skutkiem: niedostatecznego ucisku żyły po wkłuciu, zaburzeń krzepnięcia, obracania igły już po nakłuciu żyły, wielokrotnego wkłuwana igły w naczynia krwionośne przez niedoświadczoną osobę,
 • omdlenia lub odczucie zamroczenia,
 • przedłużające się krwawienie, które może być związane z niewłaściwym uciskaniem miejsca wkłucia lub też z zaburzeniami krzepnięcia krwi,
 • zakażenia – istnieje niewielkie ryzyko jego powstania.

Wyniki badania

Testy domowe są bardzo proste w obsłudze i polegają na zamoczeniu w moczu papierka lub też płytki testowej. Składają się najczęściej z pola kontrolnego, które powinno się zabarwić, co wskazuje na prawidłowo przeprowadzony test, a także z pola wynikowego, które zabarwia się przy potwierdzeniu ciąży.

Testu nie należy wykonywać zbyt wcześnie, ponieważ istnieje bardzo duże ryzyko uzyskania wyniku fałszywego. Dodatni wynik testu może pojawić się także u kobiety, która nie zaszła w ciążę. Wykonanie testu zaraz po owulacji może dać wynik pozytywny, ponieważ wydziela się wtedy hormon bardzo podobny do HCG. Należy także pamiętać, że ponad 50% ciąż obumiera jeszcze w ciągu pierwszych dni po zapłodnieniu. Oznacza to, że mimo uzyskania pozytywnego wyniku ciąża może zostać następnie przerwana samoistnie. Z tego względu najlepiej test ciążowy przeprowadzić dopiero po 5-7 dniach od spodziewanej miesiączki. Jeżeli wynik testu jest pozytywny, a ciąża jest z różnych przyczyn wykluczona to jak najszybciej należy skontaktować się z lekarzem. Pozytywny wynik testu może wskazywać na różnego rodzaju choroby.

Ocena artykułu

Być może zainteresują Cię także poniższe tematy: