Akumetria


Akumetria jest jedną z najprostszych metod badania słuchu polegającą na wymawianiu przez badającego szeptem w odległości około 4-6 metrów słów, które zawierają zarówno tony niskie, jak i wysokie. Osoba badająca wymawia kolejno słowa, które musi powtórzyć badany. Człowiek o prawidłowym słuchu powinien bez problemu usłyszeć szept z odległości 5-10 metrów.

W badaniu wykorzystuje się różne zestawy słów, np.:

 • W pierwszej grupie – słyszalne z odległości do 5 metrów znajdują się:
  • mur, chór, on,
  • ruch, puch, Roch,
  • rum, no, och.
 • W grupie drugiej – słyszane do 10 metrów:
  • byt, byk, ty, by.
 • W grupie trzeciej – słyszalne do 20 metrów:
  • zaś, sas, czas, as,
  • rzecz, ciecz, rzeź,
  • sześć, ssać, siać, zez, iść.

Wskazania i zastosowanie

Ucho - szum w uszachWskazaniem do przeprowadzenia badania słuchu są głównie:

 • niedosłuch lub też jego podejrzenie,
 • szumy uszne,
 • zaburzenia równowagi,
 • zawroty głowy.

Przeciwwskazania

Jedynym przeciwwskazaniem do wykonania badania akumetrycznego jest brak współpracy z pacjentem.

Powikłania i objawy niepożądane

Akumetria jest badaniem w pełni nieinwazyjnym i po jego wykonaniu nie pojawiają się żadne powikłania.

Wyniki badania

Jako nieznaczne upośledzenie słuchu można przyjąć słyszenie szeptu przez badanego w odległości 3-6 metrów. Przy średnim upośledzeniu słuchu odległość ta zmniejsza się do 1-3 metrów, a przy silnym upośledzeniu słuchu wynosi poniżej 1 metra.

Wynik badania akumetrycznego można przedstawić wykorzystując krzywą artykulacyjną. Badanie to ma charakter raczej orientacyjny, jednak w oparciu o jego wyniki można wyciągnąć wnioski odnośnie lokalizacji niedosłuchu.

Ocena artykułu

Być może zainteresują Cię także poniższe tematy: