Test Saxona


Test Saxona to test, którego zadaniem jest ocena ilości wydzielanej śliny. Polega na podaniu osobie badanej kompresu do żucia składającego się z czterech warstw gazy, mającej wymiary 5×5 centymetrów.

Wskazania i zastosowanie

Test Saxona ma zastosowanie w przypadku:Ślina na ulicy

  • sialopenii – zmniejszonego wydzielania śliny będącego ubocznym skutkiem działania niektórych leków, cukrzycy, anoreksji, głodzenia lub nieprawidłowego odżywiania, menopauzy, kamicy nerkowej lub uszkodzenia ślinianek przez oddziaływanie promieniowania,
  • zespołu Sjӧrgena – choroba autoimmunologiczna, w której następuje uszkodzenie komórek ślinianek oraz gruczołów łzowych, u chorych dochodzi do zmniejszenia ilości wytwarzanej śliny,
  • innych stanów, które sugerują zaburzenia w wydzielaniu śliny.

Przeciwwskazania

Nie ma przeciwwskazań do wykonania badania.

Powikłania i objawy niepożądane

Przeprowadzanie testu Saxona nie wiąże się z wystąpieniem powikłań.

Wyniki badania

Kompres ważony jest po 2 minutach żucia. W przypadku prawidłowego wydzielania śliny masa żutej gazy powinna się zwiększyć przynajmniej o 2,75g.

Test Saxona
Ocena artykułu

Być może zainteresują Cię także poniższe tematy: