Angiografia rezonansu magnetycznego


Angiografia rezonansu magnetycznego, określana również jako angio-MR oraz MRA jest techniką rezonansu magnetycznego,  która służy do nieinwazyjnego obrazowania naczyń krwionośnych. Istnieje wiele technik wykorzystujących rezonans magnetyczny, za pomocą których możliwe jest badanie naczyń krwionośnych . Ogólnie można te techniki podzielić na dwie grupy: bez zastosowania środka cieniującego i z użyciem kontrastu. W pierwszej grupie wyróżnić można:

 • Angiografię czasu przepływu (TOF) –  w metodzie tej dzięki adekwatnemu doborowi sekwencji możliwe jest otrzymanie redukcji sygnałów tkanek stacjonarnych oraz jednoczesne wzmocnienie sygnału pochodzącego od napływającej krwi. Mimo oczywistych zalet tej metody, posiada ona również wady. W angiografii czasu przepływu występują trudności w zobrazowaniu wolno przepływającej krwi, dużych struktur, a także skrzeplin, które charakteryzują się tak samo silnym sygnałem jak płynąca krew. Trudności występują także przy odróżnianiu przepływu turbulentnego od laminarnego.
 • Angiografię kontrastu fazy (PC) – przy wykorzystaniu tej techniki otrzymuje się mapę przepływu krwi, a jej intensywność jest zależna od prędkości przepływu. Metoda PC charakteryzuje się znacznie lepszą redukcją sygnałów tkanek stacjonarnych, a uzyskany obraz posiada zdecydowanie lepszą rozdzielczość. W tej metodzie możliwe jest łatwe rozróżnianie skrzeplin od płynącej krwi, w przeciwieństwie do metody TOF.
 • Technikę czarnej krwi – w metodzie tej wykorzystuje się obrazowanie głównie T2-zależne, w którym krew posiada słabą intensywność sygnału i na otrzymanych obrazach jest czarna, dzięki czemu dobrze kontrastuje ze ścianami naczyń.

Angiografia rezonansu magnetycznego - MRAMimo, że techniki bezkontrastowe zostały bardzo dobrze opracowane, to jednak nie są one w stanie dorównać metodom z wykorzystaniem kontrastu. Najbardziej dokładnym badaniem jest angiografia po podaniu dożylnego paramagnetycznego środka kontrastującego.

A badaniach MRA wykorzystujących środki cieniujące najważniejsze jest wykonanie badania w odpowiedniej chwili, kiedy stężenie środka kontrastującego jest najwyższe. Odpowiedni moment aplikowania środka cieniującego jest wyznaczany na 3 sposoby:

 • ocena szacunkowa będąca wynikiem wcześniejszych doświadczeń,
 • wykonanie próby na niewielkiej ilości kontrastu,
 • monitorowanie stężenia kontrastu przy wykorzystaniu odpowiednich urządzeń pomiarowych.

Wskazania i zastosowanie

Angiografia rezonansu magnetycznego stosowana jest w diagnostyce:

 • udaru,
 • chorób tętnic szyjnych,
 • niewydolności kręgowo-podstawnej,
 • nieprawidłowości naczyń w przypadku pacjentów uczulonych na środki kontrastowe (MRA bez użycia kontrastu),
 • rozwarstwienia tętnic szyjnych lub też kręgowych,
 • tętniaków wewnątrzczaszkowych,
 • wewnątrzczaszkowych malformacji tętnico-żylnych,
 • zakrzepicy zatok żylnych,
 • niedrożności żyły głównej górnej, dolnej oraz dużych żył miednicy.

Ponadto MRA wykorzystuje się w ocenie tętnic obwodowych kończyn górnych i dolnych, w ocenie zwężenia tętnicy nerki po przeszczepie oraz w celu oceny stopnia zwężenia tętnicy nerkowej przed angioplastyką lub stentowaniem.

Przeciwwskazania

Bezwzględnym przeciwwskazaniem do angiografii rezonansu magnetycznego jest posiadanie przez pacjenta rozrusznika serca lub innych układów, które stymulują pracę tego narządu. Wykonanie badania niemożliwe jest także w przypadku pacjentów posiadających:

 • klipsy naczyniowe, filtry żyły głównej, sztuczne zastawki,
 • spiralę embolizującą,
 • spiralę antykoncepcyjną i wkładki wewnątrzmaciczne,
 • protezy oczne lub ciała obce w oku, np. opiłki metalu,
 • protezy oraz klamry zębowe z metalowymi elementami,
 • pompy insulinowe, neurostymulatory lub inne urządzenia podające leki,
 • metalowe odłamki, szwy metalowe lub wszczepy, np. śruby, płytki, endoprotezy, gwoździe,
 • klamry stymulujące wzrost kości,
 • wewnętrzny aparat słuchowy lub wszczep ślimaka,
 • wszelkie inne metalowe elementy w ciele.

Przed badaniem konieczna jest konsultacja z lekarzem. Jeżeli badanie jest możliwe do wykonania, pacjent powinien posiadać zaświadczenie, że wszczepione elementy mogą być umieszczone w polu rezonansu magnetycznego.

Badanie nie powinno być także wykonywane u kobiet w I trymestrze ciąży oraz u osób posiadających tatuaże w badanej okolicy.

W przypadku dzieci, osób cierpiących na klaustrofobię oraz osób  niewspółpracujących konieczne może być zastosowanie znieczulenia ogólnego, ponieważ w trakcie badania pacjenci narażeni są na długie przebywanie w zamkniętej przestrzeni oraz duży hałas.

Powikłania i objawy niepożądane

Jeżeli nie istnieją żadne przeciwwskazania to badania MRA nie wykorzystujące kontrastu są całkowicie bezpieczne. Angiografia rezonansu magnetycznego bez kontrastu wykorzystuje jedynie pole magnetyczne oraz fale radiowe, które dla organizmu są całkowicie bezpieczne. W przypadku zastosowania kontrastu pojawić się może reakcja alergiczna lub inne objawy niepożądane, głównie nudności, wymioty oraz uczucie ciepła i bólu w miejscu podania kontrastu.

Wyniki badania

Wyniki badania przekazywane są pacjentowi w formie opisu razem z dołączonymi zdjęciami na płycie.

Ocena artykułu

Być może zainteresują Cię także poniższe tematy: