Angiografia


Angiografia to badanie diagnostyczne wykorzystywane w obrazowaniu naczyń krwionośnych. Polega ono na podaniu do odpowiedniego naczynia radiologicznego środka kontrastującego, dzięki czemu możliwe jest obserwowanie tego naczynia podczas fluoroskopii, czyli prześwietlania, a także uwidocznianie naczynia na zdjęciu rentgenowskim. Stopień w jakim zaczernione zostaje naczynie pozwala na ocenę jego przebiegu, a także przekroju wewnętrznego.

W zależności od rodzaju badanych naczyń angiografię można podzielić na:

 • arteriografię – prześwietleniu poddaje się naczynia tętnicze,
 • flebografię – prześwietleniu poddaje się naczynia żylne,
 • koronarografię – prześwietleniu poddaje się naczynia wieńcowe,
 • limfografię – prześwietleniu poddaje się naczynia limfatyczne.

Angiografia dłoniWyróżnić można także angiografię fluoresceinową, czyli badania polegające na fotografowaniu dna oka lub tęczówki po wcześniejszym dożylnym podaniu środka cieniującego – fluoresceiny.

Na angiografię pacjent powinien zgłosić się na czczo. Przed badaniem konieczne jest poinformowanie lekarza o przyjmowanych lekach, problemach z krążeniem, o nadciśnieniu tętniczym, a także o alergiach.

Badanie rozpoczyna się od znieczulenia miejsca wkłucia igły, w przypadku dzieci wykonuje się znieczulenie ogólne. Następnie lekarz wkłuwa do naczynia igłę oraz wprowadza prowadnik. Dzięki temu możliwe jest dotarcie nawet do najbardziej odległej żyły czy też tętnicy. Po wprowadzeniu prowadnika do naczynia wprowadzany jest cewnik którym podaje się następnie środek cieniujący oraz leki. Kolejnym etapem badania jest wykonanie całej serii zdjęć rentgenowskich. Po zakończeniu badania lekarz usuwa z naczynia cewnik, a w okolicach miejsca nakłucia zakłada opaskę uciskową, która hamuje krwawienie. Całe badanie trwa mniej więcej godzinę.

Angiografia jest badaniem posiadającym wiele zalet. Przede wszystkim jest to metoda obarczona niewielką szkodliwością. Aby stwierdzić czy występują anatomiczne zmiany w naczyniach wystarczające jest już jednorazowe prześwietlenie. Dzięki temu dawka promieniowania zostaje znacznie zminimalizowana. Ponadto angiografia umożliwia wykonywanie serii zdjęć, czyli angiogramów. Dzięki wykorzystaniu specjalnej aparatury zdjęcia wykonywane są co sekundę, a następnie zbierane w cała serię, co pozwala  na stwierdzenie zmian funkcjonalnych w przepływie krwi, np. uchwycenie momentu, w którym krew zaczyna wolniej płynąć.

Wskazania i zastosowanie

Podstawowymi wskazaniami do przeprowadzenia angiografii są:

 • urazy mogące być przyczyną pęknięcia naczyń krwionośnych,
 • tętniaki oraz naczyniaki,
 • guzy nowotworowe,
 • choroba niedokrwienna serca,
 • miażdżyca tętnic obwodowych,
 • nieprawidłowości w układzie naczyń, czyli tak zwane malformacje naczyniowe,
 • podejrzenie zatorowości płucnej,
 • krwawienie z przewodu pokarmowego,
 • podejrzenie zwężenia światła naczynia krwionośnego.

Dawniej angiografia wykorzystywana była do potwierdzenia śmierci mózgowej. Obecnie badanie to coraz częściej wspierane jest przez ultrasonografię dopplerowską, przez angiografię rezonansu magnetycznego oraz przez tomografię komputerową. Aktualnie wykorzystuje się również cyfrową angiografię subtrakcyjną, dzięki której możliwe jest dokładne zobrazowanie naczyń przy użyciu mniejszej ilości kontrastu oraz mniejszej dawki promieniowania.

Przeciwwskazania

Mimo, ze angiografia jest uznawana za bardzo bezpieczne badanie, to istnieją do niej pewne przeciwwskazania. Przede wszystkim angiografia nie powinna być wykonywana w przypadku:

 • ciężkich zaburzeń w funkcjonowaniu wątroby,
 • ciężkich chorób oraz uszkodzeń nerek,
 • znacznej niewydolności układu krążenia,
 • skłonności do krwotoków wewnętrznych.

Przeciwwskazania te są głównie związane z koniecznością podania pacjentowi środka kontrastującego. Ze względu na niekorzystny wpływ promieniowania na płód angiografia nie powinna być wykonywana u kobiet w ciąży.

Powikłania i objawy niepożądane

Nawet mimo zachowania wszelkich środków ostrożności, angiografia może wiązać się z ryzykiem wystąpienia powikłań. Ryzyko związane jest głównie z wystąpieniem reakcji alergicznej na środek kontrastujący. Reakcja alergiczna objawiać się może jako swędzenie, pocenie się, mdłości oraz kołatanie serca. Z tego względu pacjenci ze skłonnościami do reakcji uczuleniowych poddawani są przed wykonaniem angiografii testom alergicznym. Pojawić się mogą również znacznie groźniejsze powikłania. Można do takich zaliczyć miedzy innymi zapaść krążeniową. Jednak na tego typu sytuacje lekarze są zazwyczaj doskonale przygotowani.

Wyniki badania

Dzięki angiografii możliwe jest uzyskanie bardzo dokładnych danych odnoszących się do stanu i postępu procesu chorobowego w obrębie naczyń krwionośnych. Wynik badania przekazywany jest w formie opisu, czasami również z załączonym zdjęciem.

Angiografia wykorzystywana jest przy:

 • potwierdzaniu obecności patologii tętnic – wówczas badanie służy głównie do diagnozowania tętniaków, zwężeń oraz niedrożności tętnic,
 • badaniu żył – wówczas badanie może służyć w diagnozowaniu zakrzepicy czy tez zespołu górnego otworu klatki piersiowej,
 • anomaliach w anatomicznej budowie, na przykład w przetokach tętniczo-żylnych,
 • diagnostyce guzów nowotworowych, w celu dokładnego uwidocznienia patologicznego unaczynienia,
 • obrazowaniu w angioplastyce i radiologii zabiegowej,
 • zabiegach leczniczych, na przykład przy podawaniu leku do danego miejsca lub przy zamykaniu światła naczynia.
Angiografia
Ocena artykułu

Być może zainteresują Cię także poniższe tematy: