Funkcjonalny magnetyczny rezonans jądrowy


Funkcjonalny magnetyczny rezonans jądrowy (fMRI) jest wyspecjalizowaną odmianą obrazowania za pomocą rezonansu magnetycznego. Dzięki tej metodzie możliwe jest mierzenie hemodynamicznej odpowiedzi ośrodkowego układu nerwowego.

Funkcjonalny rezonans magnetyczny wykorzystuje właściwości atomów, które budują nasz mózg, ich jądra posiadają słabe właściwości magnetyczne, a gdy znajdą się w polu magnetycznym zachowują się jak magnesy. Przy wykorzystaniu fal radiowych dochodzi do pobudzenia jąder atomów w tkankach. Emitowana przez atomy energia jest następnie odbierana przez komputer oraz analizowana. Głównym źródłem przesyłanego sygnału są atomy tlenu znajdujące się w utlenowanej krwi przepływającej przez mózg. Obszary mózgu, które są aktywne mają większe zapotrzebowanie na tlen niż obszary nieaktywne. Czynności takie jak mówienie, zapamiętywanie, uczenie się wymagają od komórek nerwowych większej ilości energii, a więc również większej ilości tlenu. Z tego względu komórki odpowiedzialne za wykonywanie tych zadań wysyłają sygnał inny, niż te, które nie są zaangażowane w daną czynność.

Funkcjonalny magnetyczny rezonans jądrowyBodźcami pobudzającymi pracę mózgu są najczęściej różne proste zadania, na przykład wybór pomiędzy odpowiedziami „tak” lub „nie” na zadane przez badającego pytania. Badany, odpowiedzi udziela najczęściej poprzez naciśnięcie przycisku. Badanie polega na umieszczeniu osoby badanej w skanerze, który wytwarza bardzo silne pole magnetyczne, nieszkodliwe dla naszego organizmu, a następnie na rejestrowaniu zmian w poszczególnych częściach mózgu.

Badanie fMRI jest w pełni bezpieczne i nieinwazyjne, do organizmu człowieka nie są wprowadzane żadne szkodliwe substancje. Oddziałujące pole magnetyczne nie jest niebezpieczne dla naszych tkanek.

Wskazania i zastosowanie

Funkcjonalny magnetyczny rezonans jądrowy, dzięki małej inwazyjności (brak promieniowania jonizującego) jest obecnie jedną z podstawowych metod obrazowania mózgu.

Badanie fMRI wykorzystuje się przy podstawowych badaniach, między innymi w eksperymentalnej psychologii oraz neurobiologii.  Metoda ta umożliwia obrazowanie poziomu aktywności psychicznej, a szczególnie zmienność tej aktywności, która wynika ze stanu klinicznego pacjenta – poprawa lub pogorszenie, będące następstwem leczenia.

Główne obszary medycyny, w których wykorzystuje się fMRI to:

  • psychiatria,
  • neurochirurgia,
  • neurologia,
  • neuropsychologia kliniczna.

Dzięki fMRI możliwa jest dokładna ocena rodzaju nowotworu, szybkie zdiagnozowanie stwardnienia rozsianego czy też choroby Alzheimera.

Przeciwwskazania

Badanie fMRI ze względu na działanie silnego pola magnetycznego nie powinno być wykonywane u osób, które posiadają w swoim ciele różnego rodzaju metalowe aparaty i implanty. Badanie może być także nieodpowiednie dla osób cierpiących na klaustrofobię.

Powikłania i objawy niepożądane

Funkcjonalny magnetyczny rezonans jądrowy jest w pełni bezpieczny i nie powoduje żadnych objawów niepożądanych pod warunkiem, że nie jest wykonywane u osób, które posiadają do niego przeciwwskazania.

Wyniki badania

Dane uzyskane z badania fMRI są analizowane w celu wykrycia korelacji między aktywnością mózgu, a zadaniem, które wykonuje osoba badana. Wynik badania przedstawiony jest w formie obrazu mózgu z widoczną mapą aktywności mózgu.

Ocena artykułu

Być może zainteresują Cię także poniższe tematy: