Magnetoencefalografia


Magnetoencefalografia (MEG) jest techniką wykorzystywaną w celu obrazowania elektrycznej czynności mózgu przy pomocy rejestracji pola magnetycznego wytwarzanego przez mózg. Wytwarzany sygnał odbierany jest przez bardzo czułe mierniki pola magnetycznego znajdujące się w pobliżu czaszki badanego, typu SQUID.

MEG mierzy pole magnetyczne powstające w wyniku istnienia w dendrytach neuronów tak zwanych prądów jonowych, które powstają podczas przepływu impulsów nerwowych.

Do badania MEG nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Czasami w celu uspokojenia podawane są odpowiednie leki. Na badanie najlepiej ubrać się luźno i wygodnie, należy również usunąć wszelką biżuterię, spinki i inne metalowe elementy.

Wskazania i zastosowanie

MagnetoencefalografiaMagnetoencefalografia znajduje zastosowanie przy badaniach naukowych, które mają na celu określenie zadań poszczególnych ośrodków w mózgu. Wykorzystywana jest również w diagnostyce klinicznej – przy operacjach neurochirurgicznych w celu zlokalizowania patologicznych zmian, przy diagnozowaniu chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Parkinsona czy też Alzheimera.

Magnetoencefalografia ma też zastosowanie w przypadku:

  • padaczki – głównie ogniskowej u dzieci oraz dorosłych,
  • zespołów otępiennych,
  • mikrouszkodzeń mózgu różnego pochodzenia, miedzy innymi uciskowych oraz pourazowych,
  • schizofrenii,
  • zaburzeń uwagi,
  • dysleksji,
  • kwalifikacji pacjentów do zabiegów operacyjnych.

Przeciwwskazania

Przeciwwskazaniem do wykonania badania mogą być różnego rodzaju metalowe aparaty i implanty znajdujące się w ciele chorego.

Powikłania i objawy niepożądane

Badanie jest w pełni bezpieczne i nie powoduje objawów niepożądanych, jeżeli jest wykonywane u osób, które nie posiadają do niego przeciwwskazań.

Wyniki badania

Badanie MEG pozwala na mapowanie mózgu w czasie rzeczywistym. Za pomocą uzyskanego obrazu możliwe jest badanie reakcji mózgu na poszczególne bodźce. MEG rejestruje nawet bardzo słabe pola magnetyczne neuronów oraz systemów neuronalnych.  Dzięki obwodowej stymulacji receptorów możliwe jest rejestrowanie reakcji poszczególnych obszarów mózgu w wymiarze czasowym oraz przestrzennym.

Magnetoencefalografia
Ocena artykułu

Być może zainteresują Cię także poniższe tematy: