Mikrotomografia


Mikrotomografia rentgenowska, określana także jako mikrotomografia komputerowa jest nieinwazyjną, stosunkowo nową metodą badawczą, która pozwala na obrazowanie trójwymiarowe oraz na analizę struktur wewnętrznych. Jest to możliwe dzięki rejestrowaniu pod różnymi kątami dwuwymiarowych projekcji tych obiektów.

Wskazania i zastosowanie

Zęby człowiekaZe względu na wysoką rozdzielczość, a także na nieniszczący charakter mikrotomografia rentgenowska może być wykorzystywana w wielu gałęziach nauki. Technika ta może być stosowana w każdym przypadku badania wewnętrznej budowy (na poziomie mikrometrycznym) przedmiotu poddawanego badaniu. Wśród dziedzin wykorzystujących mikrotomografię rentgenowską wymienia się:

  • medycynę (w celu obrazowania tkanek oraz organów),
  • nauki biologiczne (w celu obrazowania niewielkich zwierząt),
  • geologię (do analizy porowatości oraz budowy fazowej skał),
  • przemysł spożywczy (do analizy produktów żywnościowych),
  • inżynierię materiałową (w celu obrazowania oraz analizy implantów czy też pianek metalicznych),
  • przemysł polimerowy (do obrazowania struktur wewnętrznych bloków polimerowych).

W medycynie mikrotomografia rentgenowska znajduje zastosowanie przede wszystkim w badaniach jakości wypełnienia zęba poprzez ceramiczną plombę. Metoda ta obecnie znajduje także coraz szersze zastosowanie w endodoncji doświadczalnej. Ponadto wykorzystując mikrotomografię komputerową możliwe jest uzyskanie nie tylko poprzecznego przekroju zęba, ale także przy jednoczesnej odpowiedniej obróbce trójwymiarowego kształtu uzyskanie kompleksu kanałów korzeniowych o dużej rozdzielczości. O ile klasyczna tomografia komputerowa przydatna jest w badaniu dużych struktur, to jednak nie jest skuteczna w badaniu ludzkich zębów. Dopiero wprowadzenie mikrotomografii komputerowej pozwoliło na uzyskanie obrazów o wysokiej rozdzielczości przestrzennej.

Ze względu na znaczną dawkę promieniowania mikrotomografia rentgenowska wykorzystywana jest przede wszystkim w badaniach in vitro. Natomiast na potrzeby kliniczne w miarę możliwości wykorzystywane są inne metody.

Przeciwwskazania

Podczas wykonywania badania jest się narażonym na działanie znacznych dawek promieni rentgenowskich. Pojedyncze badanie zazwyczaj nie stanowi dużego zagrożenia dla pacjenta i nie należy się obawiać jego konsekwencji. Jednak należy pamiętać, że częstsze ekspozycje na promieniowanie RTG są już bardzo niebezpieczne dla organizmu. Badaniu z użyciem promieni rentgenowskich poddać się może niemal każda osoba. Podstawowym przeciwwskazaniem do mikrotomografii rentgenowskiej jest ciąża. Badanie nie powinno być także wykonywane u małych dzieci.

Powikłania i objawy niepożądane

Powikłania związane z ekspozycją na promieniowanie RTG pojawiają się dopiero przy zbyt częstym narażeniu. Dotyczyć mogą także bardzo młodych lub też nienarodzonych dzieci (dlatego przeciwwskazaniem do badania jest młody wiek oraz ciąża). Wśród powikłań wymienia się najczęściej nowotwory narządów i tkanek poddawanych prześwietlaniu.

Wyniki badania

Wynikiem badania jest uzyskany obraz.

Ocena artykułu

Być może zainteresują Cię także poniższe tematy: