RTG (rentgen)


RTG określane również jako rentgenografia lub też potocznie rentgen oraz prześwietlenie to popularna technika obrazowania, która wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie.  W badaniach RTG wykorzystuje się zjawisko pochłaniania promieniowania rentgenowskiego w różnym stopniu przez różne tkanki ciała. Szczególnie zauważalna różnica pojawia się w pochłanianiu promieniowania przez tkanki miękkie oraz kości.

Promieniowanie rentgenowskie przechodząc przez tkanki ciała powoduje zaczernienie kliszy fotograficznej w stopniu zależnym od natężenia promieniowania. Kości charakteryzują się znaczną zdolnością do absorbowania promieniowania, dlatego na kliszy stanowią miejsca niezaczernione, w przeciwieństwie do tkanek miękkich. Często do badania w celu lepszego zobrazowania niektórych struktur wykorzystuje się środki kontrastujące, które popularnie określa się jako kontrasty.

Promieniowanie rentgenowskie emitowane podczas badania nie jest obojętne dla zdrowia człowieka, prawie 99% promieniowania jest pochłaniane przez organizm. Z tego względu ilość wykonywanych badań za pomocą RTG ogranicza się do minimum.

Zdjęcie rentgenowskie czaszkiBadanie RTG zazwyczaj nie wymaga wcześniejszych przygotowań. Jednak w przypadku wykonywania prześwietlenia odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa oraz przewodu pokarmowego konieczne jest wstrzymanie się od spożywania pokarmów i przyjście na badanie na czczo. Dzień przed badaniem należy stosować lekką dietę, obfitującą w błonnik i płyny. Podczas wykonywania rentgenu pacjent ustawiany jest przez personel medyczny w odpowiedniej pozycji przy maszynie – w zależności od miejsca, które ma być prześwietlane. Podczas badania konieczne jest stosowanie się do wszystkich poleceń wydawanych przez personel medyczny. W trakcie wykonywania prześwietlenia pacjent nie może się poruszać i powinien na chwilę wstrzymać oddech, aby zdjęcie było dobrej jakości. Badanie zazwyczaj trwa od kilku do kilkunastu minut.

Wskazania i zastosowanie

Badanie RTG jest nieinwazyjną metodą obrazowania pozwalającą na wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości w budowie prześwietlanych tkanek. Metoda ta jest szczególnie przydatna w przypadku podejrzenia zmian w:

  • czaszce,
  • szyi,
  • klatce piersiowej,
  • miednicy,
  • kończynach górnych oraz dolnych.

Badanie wykorzystywane jest również w przypadku podejrzenia nieprawidłowości oraz chorób narządów klatki piersiowej, np. serca lub płuc, w przypadku zaburzeń ich rozwoju oraz w celu obrazowania poszczególnych narządów i tkanek przed oraz po operacji. Bardzo popularnym wskazaniem do wykonywania badań RTG jest poszukiwanie pourazowych zmian, miedzy innymi złamań oraz zwichnięć kości.

Przeciwwskazania

Mimo, iż współczesne urządzenia wykorzystywane do badania wpływają ujemnie na stan zdrowia pacjenta w jak najmniejszym stopniu, to jednak należy pamiętać, że promieniowanie rentgenowskie nie jest obojętne dla naszego zdrowia. Oczywiście wykonywanie prześwietleń w odpowiednich odstępach czasu nam nie zaszkodzi, jednak należy pamiętać, że badanie takie może być niebezpieczne dla:

  • kobiet w ciąży – stan ten jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania badania RTG, jednak zdarza się, że badanie musi być wówczas wykonane; kobieta w ciąży powinna powiadomić personel medyczny o swoim stanie, aby podjęte zostały odpowiednie działania dla maksymalnej ochrony nienarodzonego jeszcze dziecka; badanie nie powinno być także wykonywane u kobiet w drugiej fazie cyklu miesiączkowego, u których istnieje prawdopodobieństwo zapłodnienia,
  • osób wykonujących badanie zbyt często – jeżeli istnieje taka możliwość, ilość wykonywanych prześwietleń powinna zostać ograniczona do dwóch w roku; przed każdym kolejnym badaniem należy informować personel medyczny kiedy zostało wykonane poprzednie prześwietlenie,
  • dzieci, młodzieży do około 18 roku życia – na szkodliwe następstwa związane z narażeniem na promieniowanie rentgenowskie najbardziej narażone są osoby młodsze.

Powikłania i objawy niepożądane

Należy pamiętać, że powikłania związane z promieniowaniem rentgenowskim występują dopiero przy zbyt częstym na nie narażeniem. Dotyczą również bardzo młodych i nienarodzonych jeszcze dzieci. Powikłania obejmują najczęściej nowotwory tkanek, narządów poddawanych prześwietleniu.

Wyniki badania

Obecnie wynik badania zapisywany jest na odpowiedniej płycie, do której załącza się opis diagnostyczny zdjęcia, które można odebrać już następnego dnia po badaniu.

RTG (rentgen)
Ocena artykułu

Być może zainteresują Cię także poniższe tematy: