Spiralna tomografia komputerowa


Spiralna tomografia komputerowa jest badaniem opierającym się na połączeniu ciągłego obrotowego ruchu układu złożonego z lampy i detektora oraz z przesuwu stołu wzdłuż badanej powierzchni. Dzięki zastosowaniu spiralnej tomografii komputerowej możliwe jest:

 • skrócenie czasu badania – możliwe jest uzyskanie obrazu składającego się z kilkudziesięciu warstw podczas jednego kilkunastosekundowego skanowania,
 • optymalne przekształcenie skanu poprzez zastosowanie nowoczesnego oprogramowania,
 • zebranie odczytu z całej objętości – razem z warstwami narządów.

Spiralna tomografia komputerowa pozwala na dokładne zbadanie dużych partii ciała w krótkim czasie – w trakcie trwania jednego oddechu – umożliwia to na eliminowanie artefaktów związanych z ruchem czy też oddechem pacjenta. Otrzymane dane są zapamiętywane przez komputer i jednocześnie stanowią informację wyjściową do dalszej rekonstrukcji obrazów.

Idea spiralnej tomografii komputerowejOgromną zaletą spiralnej tomografii komputerowej jest:

 • wyeliminowanie błędów pomiarowych związanych z międzywarstwowym położeniem zmian,
 • otrzymanie obrazu objętościowego, czyli takiego na którym widać wiele warstw tworzących bryłę.

Spiralna tomografia komputerowa jest badaniem diagnostycznym, do którego należy się specjalnie przygotować. Przede wszystkim:

 • na badanie trzeba zgłosić się na czczo – przynajmniej 6 godzin przed badaniem nie wolno przyjmować stałych pokarmów, dozwolone jest jedynie picie niegazowanej wody,
 • dzień przed badaniem zalecane jest wypicie dodatkowo mniej więcej 1 litra niegazowanych płynów – w przypadku pacjentów dializowanych decyzję powinien podjąć nefrolog,
 • stosowane stale leki należy przyjmować bez zmian.

Wskazania i zastosowanie

Spiralna tomografia komputerowa umożliwia tworzenie obrazów trójwymiarowych. Pozwala to na przestrzenną ocenę połączeń stawowych, kości, a także struktur naczyń. Możliwe jest także tworzenie wirtualnego obrazu jam ciała, między innymi dróg oddechowych czy też jelita grubego.

Badanie może być wykorzystywane między innymi w diagnostyce:

 • urazów głowy, klatki piersiowej, kręgosłupa, jamy brzusznej oraz kończyn,
 • chorób ośrodkowego układu nerwowego oraz dolegliwości z tym związanych, między innymi bólów oraz zawrotów głowy, czy też ataków padaczki,
 • chorób naczyń głowy, szyi, klatki piersiowej oraz jamy brzusznej – między innymi przy podejrzeniu zwężeń i niedrożności tętnic czy też tętniaków,
 • chorób okulistycznych – przy zmianach w obrębie gałki ocznej, nerwów wzrokowych, przestrzeni pozagałkowej oraz przy ograniczonym polu widzenia,
 • chorobach laryngologicznych – przy niedosłuchu, zmianach zapalnych i nowotworowych, w przypadku szumu w uszach, a także przy patologiach krtani oraz nosogardła,
 • zmian znajdujących się w okolicach szyi,
 • zmian patologicznych – zapalnych czy też nowotworowych w obrębie płuc oraz opłucnej,
 • chorób układu limfatycznego – w przypadku podejrzenia zmian znajdujących się w węzłach chłonnych szyi, klatki piersiowej oraz jamy brzusznej,
 • zatorów w tętnicy płucnej oraz w przypadku zatorowości płuc,
 • przewlekłych zmian zapalnych płuc oraz oskrzeli, między innymi w przewlekłym zapaleniu oskrzeli czy też w rozedmie płucnej,
 • chorób  zawodowych, takich jak pylica czy też krzemica,
 • zmian chorobowych w obrębie jamy brzusznej oraz miednicy, takich jak nowotwory, zmiany zapalne, powikłania po zabiegach chirurgicznych, żółtaczka mechaniczna o niejasnym pochodzeniu,
 • chorób kręgosłupa, takich jak wypadnięcie dysków międzykręgowych, podejrzenie lub też weryfikacja nowotworów kręgów oraz kanału kręgowego, przy powikłaniach urazów kręgosłupa oraz bólach o niejasnym pochodzeniu,
 • schorzeń ginekologicznych, między innymi w przypadku mięśniaków, zmian zapalnych czy też torbieli,
 • procesów patologicznych w obrębie kończyn górnych oraz dolnych, między innymi w przypadki zmian zapalnych czy też guzów kości.

Spiralna tomografia komputerowa w połączeniu z programem angio-TK i z opcją 3D umożliwia diagnostykę tętniaków śródczaszkowych, a także obserwację tętniaków, które nie mogą być poddane operacji. Metoda ta także zapobiega przeoczeniu niewielkich zmian, między innymi obwodowych malformacji naczyniowych.

Wykorzystując spieralną tomografię komputerową można uzyskać trójwymiarowy obraz naczynia na dowolnym obszarze ciała o zbliżonej do badania angiograficznego rozdzielczości liniowej, a także kontrastowej. Umożliwia to dokładną ocenę zmian znajdujących się w ścianach naczynia, a także w jego świetle.

Przeciwwskazania

Badanie nie powinno być wykonywane w przypadku:

 • braku wskazań do badania,
 • kobiet w ciąży.

Ponadto przeciwwskazania mogą być związane z zastosowanym środkiem cieniującym. W przypadku stosowania jodowych środków cieniujących wśród przeciwwskazań bezwzględnych wymienić można:

 • wole toksyczne tarczycy,
 • ostry krwotok śródmózgowy.

Natomiast wśród przeciwwskazań względnych:

 • wiek – dzieci poniżej 2 roku życia oraz osoby starsze powyżej 60 roku życia,
 • nadwrażliwość na jonowe środki cieniujące,
 • astma oraz rozedma płuc,
 • cukrzyca insulinozależna,
 • nadciśnienie,
 • jaskra,
 • ostra oraz przewlekła niewydolność krążenia,
 • niewydolność wątroby oraz nerek,
 • drgawki o etiologii mózgowej.

Powikłania i objawy niepożądane

Objawy niepożądane mogą być związane z zastosowaniem promieniowania, a także środków cieniujących. O ile dawka promieniowania jest bardzo niska i jakiekolwiek dolegliwości po jej zastosowaniu występują bardzo rzadko, to powikłań po zastosowaniu środka cieniującego można się już spodziewać. Zazwyczaj są to objawy nie zagrażające zdrowiu i życiu pacjenta takie jak:

 • krótkotrwałe nudności i wymioty,
 • przemijające zaczerwienienie skóry.

Rzadziej pojawiać się mogą także groźniejsze dolegliwości, takie jak:

 • upośledzenie funkcji nerek – najczęściej jest to niewielkie i tylko chwilowe upośledzenie,
 • całkowite i nieodwracalne uszkodzenie nerek – pojawia się bardzo rzadko.

Przed takim uszkodzeniem nerek można się bronić wypijając przed i po badaniu dużą ilość płynów. Jednak należy pamiętać, że nie każdy może przyjąć znaczną ilość płynów w krótkim czasie, dla niektórych osób może być to bardzo niebezpieczne. Dlatego zawsze należy skonsultować to z lekarzem.

Innym, również bardzo rzadkim powikłaniem wynikającym z zastosowania środka kontrastującego jest reakcja uczuleniowa, czyli pokrzywka, skurcz krtani lub też oskrzeli, obrzęk twarzy, a w wyjątkowych sytuacjach nawet wstrząs anafilaktyczny. Objawy te pojawić się mogą bezpośrednio po wstrzyknięciu środka cieniującego.

Dobrym rozwiązaniem jest podanie nowoczesnego, niejonowego środka kontrastującego. W przeciwieństwie do środków jonowych charakteryzują się one dobrą miejscową oraz ogólną tolerancją, rzadko wywołują reakcje alergiczne oraz redukują do minimum objawy uboczne.

Wyniki badania

Najczęściej wynik badania wydawany jest jeszcze tego samego dnia, pod warunkiem że nie jest konieczna konsultacja specjalistyczna. Jako wynik badania pacjent otrzymuje:

 • opis badania,
 • płytę CD z badaniem.
Spiralna tomografia komputerowa
Ocena artykułu

Być może zainteresują Cię także poniższe tematy: