Tomografia planarna


Tomografia planarna, czyli tak zwane zdjęcie warstwowe to jedna z najstarszych i najprostszych technik tomograficznych.  W badaniu wykorzystywane jest promieniowanie rentgenowskie, dzięki któremu możliwe jest uzyskanie obrazu wewnętrznych struktur ciała. Poprzez ruch lampy rentgenowskiej wokół danego punktu rozmyciu ulegają struktury, które znajdują się nad oraz pod tym punktem.  Jednak wszelkie struktury znajdujące się dokładnie w tym punkcie zostają zarejestrowane bardzo wyraźnie. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie nakładania się wszystkich struktur na jedną płaszczyznę zdjęcia, co typowe jest dla normalnego zdjęcia rentgenowskiego. Tomografia planarna nie jest już raczej wykorzystywana, obecnie zastępują ją nowsze i dokładniejsze techniki.

Wskazania i zastosowanie

Schemat tomografii planarnejTomografia planarna należy do grupy technik określanych jako tomografia rentgenowska. Techniki te mają bardzo szerokie zastosowanie, między innymi w badaniu i diagnostyce:

 • urazów głowy, kanału kręgowego i rdzenia kręgowego,
 • podejrzenia krwawienia doczaszkowego i podejrzenia ropnia mózgu,
 • zaburzeń neurologicznych,
 • zwyrodnieniowych zmian kręgosłupa i przepukliny jąder miażdżystych,
 • chorób kości czaszki, zatok, jam nosa, gardła i krtani,
 • wad wrodzonych ośrodkowego układu nerwowego,
 • zmian naczyniopochodnych mózgowia,
 • chorób przysadki mózgowej i oczodołów,
 • chorób płuc, serca, osierdzia i dużych naczyń, zmian w opłucnej i ścianie klatki piersiowej,
 • nowotworów płuc i drzewa oskrzelowego,
 • zapaleń i guzów żołądka, jelit oraz przełyku,
 • zapaleń i urazów wątroby, trzustki oraz śledzony,
 • guzów pęcherza moczowego, nowotworów narządów rodnych (u kobiet) i gruczołu krokowego (w przypadku mężczyzn),
 • zapaleń nerek i patologii nadnerczy,
 • wodonercza.

Przeciwwskazania

Badane nie powinno być wykonywane u kobiet w ciąży, a także u kobiet w drugiej połowie cyklu miesięcznego, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że doszło do zapłodnienia. Ponadto u niektórych osób istnieją przeciwwskazania do stosowania jodowych środków cieniujących, są to przede wszystkim:

 • chorzy z toksycznymi wolami tarczycy,
 • chorzy z ostrymi krwotokami śródmózgowymi.

Wśród innych przeciwwskazań do stosowania jodowych środków cieniujących wymienia się:

 • wiek – tego typu środki cieniujące nie powinny być stosowane u dzieci poniżej 2 roku życia oraz u osób starszych powyżej 60 roku życia,
 •  nadwrażliwość na jonowe środki cieniujące,
 • astmę i rozedmę płuc,
 • niewydolność nerek i  wątroby,
 • ostrą i przewlekłą niewydolność krążenia,
 • jaskrę,
 • cukrzycę insulinozależną,
 • nadciśnienie.

W przypadku, gdy u pacjenta występuje przynajmniej jedno z wyżej wymienionych przeciwwskazań zaleca się wykorzystywanie niejonowych środków cieniujących.

Powikłania i objawy niepożądane

Badanie wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie mogące mieć negatywny wpływ na organizm człowieka. Pod jego wpływem w niewielkim lecz zauważalnym stopniu zwiększa się ryzyko zachorowania na nowotwór. Może się także wiązać z ryzykiem uszkodzenia nerek.

Ponadto powikłania mogą być związane z podawaną substancją kontrastową, którą często jest jodowy środek cieniujący. Zazwyczaj reakcja na podany środek pojawia się od razu lub też w ciągu około 20 minut po jego podaniu. Wśród typowych powikłań mogących się pojawić po podaniu środka kontrastującego z jodem wymienić można:

 • powikłana niezagrażające życiu:
 • powikłania poważniejsze:
  • omdlenia,
  • ciężkie wymioty,
  • obrzęk twarzy,
  • obrzęk krtani,
  • skurcz oskrzeli,
  • rozległą pokrzywkę,
 • powikłania mogące zagrażać zdrowiu i życiu:
  • wstrząs,
  • drgawki,
  • obrzęk płuc,
  • zatrzymanie krążenia,
  • zatrzymanie oddechu.

Wyniki badania

Wynik badania stanowi obraz uzyskiwany jeszcze w czasie trwania badania lub też niedługo po nim. Otrzymane zdjęcie nazywane jest tomogramem.

Ocena artykułu

Być może zainteresują Cię także poniższe tematy: