Tomografia


Tomografia jest zbiorczą nazwą obejmującą wiele metod diagnostycznych, których celem jest uzyskanie obrazu przedstawiającego przekrój przez całe ciało lub jego część.

Wśród technik tomograficznych wymienić można:

Wskazania i zastosowanie

RTG czaszki z bokuObecnie ultrasonografia swoje zastosowanie posiada głównie w:

 • badaniu naczyń krwionośnych,
 • badaniu jamy brzusznej,
 • echokardiograficznym badaniu serca,
 • badaniach przezpochwowych,
 • badaniach przezciemiączkowych,
 • diagnostyce węzłów chłonnych.

Natomiast pozostałe techniki są przydatne głównie przy:

 • udarze mózgu, w celu zróżnicowania między udarem krwotocznym i udarem niedokrwiennym,
 • wykrywaniu guzów śródczaszkowych oraz krwiaków pourazowych,
 • wykrywaniu zmian chorobowych w tkankach, szczególnie w tych zasłoniętych kośćmi, co posiada zastosowanie w badaniu mózgu, serca oraz mięśni,
 • diagnostyce stanów zapalnych niejasnego pochodzenia,
 • diagnostyce nowotworów,
 • wczesnej diagnostyce choroby Huntingtona,
 • badaniu osób z chorobą Alzheimera i Parkinsona,
 • schizofrenii i padaczce,
 • nieinwazyjnym badaniu oczu,
 • badaniu przepływu mózgowego,
 • badaniu rozmieszczenia receptorów mózgowych,
 • diagnostyce ognisk niedokrwiennych pochodzenia zatorowego,
 • różnicowaniu zespołów otępiennych,
 • chorobach psychicznych,
 • ocenie zaburzeń perfuzji w jądrach podkorowych.

Należy pamiętać, że wymienione wyżej możliwości zastosowania są charakterystyczne jedynie dla poszczególnych technik, a nie dla wszystkich łącznie.

Przeciwwskazania

W stanach zagrożenia życia do badania tomograficznego nie ma przeciwwskazań, wówczas badane mogą być nawet kobiety w ciąży. Istnieją natomiast względne przeciwwskazania dotyczące podawania środków cieniujących zawierających jod, można wśród nich wymienić przede wszystkim:

 • guzy chromochłonne nadnerczy,
 • anemię sierpowatą,
 • ostre krwotoki śródmózgowe,
 • szpiczaki mnogie,
 • wole toksyczne tarczycy.

Posiadanie w ciele metalowych implantów lub też wszczepionych rożnego rodzaju aparatów jest natomiast przeciwwskazaniem do badań wykorzystujących silne pole magnetyczne, jakim jest na przykład tomografia rezonansu magnetycznego.

Powikłania i objawy niepożądane

Promieniowanie wykorzystywane przy wykonywaniu badań rentgenowskich nie jest obojętne dla zdrowia. Niemal 99% promieniowania pochłaniane jest przez organizm człowieka, z tego względu zaleca się ograniczenie wykonywania badań tego typu do niezbędnego minimum. Przy wykorzystywaniu promieniowania rentgenowskiego zauważa się niewielki wzrost ryzyka wystąpienia raka. Zdarzają się również uszkodzenia nerek.

Ponadto istnieje grupa chorych uczulonych na środki cieniujące, które zawierają zazwyczaj związki jodu. Z kolei w przypadku preparatów zawierających gadolin zwiększeniu może ulec ryzyko wystąpienia nerkopochodnego włóknienia układowego.

Jedynie odpowiednio wykonane badania ultrasonograficzne może być całkowicie bezpieczne, a ponadto metoda ta jest bardzo łatwo dostępna, nieinwazyjna i tania. Niewątpliwą zaletą jest także fakt, że pozwala na uzyskanie obrazu w czasie rzeczywistym.

Wyniki badania

Efektem każdego badania tomograficznego jest uzyskanie obrazu. W zależności od wykorzystanej metody obraz ten może być w różnej postaci, na przykład jako zdjęcie , obraz na monitorze itp.

Tomografia
Ocena artykułu

Być może zainteresują Cię także poniższe tematy: