Ultrasonografia wewnątrzwieńcowa


Ultrasonografia wewnątrzwieńcowa jest inwazyjnym badaniem ultrasonograficznym. Stanowi odmianę ultrasonografii wewnątrznaczyniowej, przy czym umożliwia zobrazowanie światła oraz ścian naczynia wieńcowego. Badanie opiera się na umieszczeniu miniaturowej głowicy w świetle naczynia wieńcowego. Podczas wycofywania cewnika ultrasonograficznego otrzymuje się szereg przekrojów poprzecznych naczynia. Dzięki odpowiednim technikom komputerowym sekwencja ta zostaje przedstawiona w postaci trójwymiarowej rekonstrukcji obrazowanych struktur.

Mimo wielu zalet ultrasonografia wewnątrzwieńcowa jest rzadko wykonywanym badaniem. Głównie ma to związek z bardzo wysoką ceną jednorazowych głowic koniecznych do jej przeprowadzenia, a także w wyniku niewielkiej dostępności potrzebnej aparatury.

Wskazania i zastosowanie

Obrazowanie naczynia wieńcowegoUltrasonografia wewnątrzwieńcowa jest badaniem uzupełniającym koronografię przed planowanymi zabiegami obejmującymi naczynia wieńcowe. Umożliwia również otrzymanie ważnych informacji o budowie ścian naczyń wieńcowych czy też o składzie ewentualnych blaszek miażdżycowych. Wśród pozostałych wskazań do przeprowadzenia ultrasonografii wewnątrzwieńcowej wymienić można:

 • ocenę mechanizmów restenozy (nawrotu zwężenia leczonego naczynia) w stencie w celu doboru odpowiedniej terapii,
 • ocenę zwężeń trudnych do oceny metodą angiograficzną w przypadku pacjentów z wykrywalnym niedokrwieniem w przeprowadzonych testach diagnostycznych,
 • ocenę rozległości zakrzepicy w stencie w celu sprawdzenie jego mechanicznych właściwości,
 • planowany, przezskórym zabieg leczenia zwężenia pnia lewej tętnicy wieńcowej,
 • ocenę zwężeń pośrednich pnia lewej tętnicy wieńcowej, zwężeń pośrednich w tętnicach wieńcowych przy niemożności zastosowania czynnościowej oceny istotności zwężenia,
 • w diagnostyce oraz leczeniu waskulopatii wieńcowej po zabiegu przeszczepu serca,

Przeciwwskazania

Przeciwwskazania do wykonania ultrasonografii wewnątrzwieńcowej to przede wszystkim:

 • całkowicie zamknięte światło naczynia wieńcowego,
 • zwężenia tętnic wieńcowych zlokalizowane w odcinkach o krętym przebiegu,
 • zmiany obejmujące naczynia o średnicy mniejszej niż średnica cewnika.

Powikłania i objawy niepożądane

Najczęstszymi powikłaniami :

 • rozwarstwienie ściany naczynia wieńcowego,
 • przebicie tętnicy wieńcowej,
 • obkurczenie tętnicy wieńcowej na cewniku (mimo podania nitrogliceryny),
 • zawał mięśnia sercowego (występuje bardzo rzadko).

Wyniki badania

Skutkiem przeprowadzonego badania jest trójwymiarowy obraz analizowany jeszcze podczas jego trwania. O wyniku pacjent może zostać poinformowany osobiście przez specjalistę wykonującego badanie lub przez lekarza prowadzącego, który otrzymuje dokładny opis wykonanej ultrasonografii.

VN:F [1.9.22_1171]
Ocena artykułu:

Być może zainteresują Cię także poniższe tematy: