Ultrasonografia wewnątrzwieńcowa


Ultrasonografia wewnątrzwieńcowa jest inwazyjnym badaniem ultrasonograficznym. Stanowi odmianę ultrasonografii wewnątrznaczyniowej, przy czym umożliwia zobrazowanie światła oraz ścian naczynia wieńcowego. Badanie opiera się na umieszczeniu miniaturowej głowicy w świetle naczynia wieńcowego. Podczas wycofywania cewnika ultrasonograficznego otrzymuje się szereg przekrojów poprzecznych naczynia. Dzięki odpowiednim technikom komputerowym sekwencja ta zostaje przedstawiona w postaci trójwymiarowej rekonstrukcji obrazowanych struktur.

Mimo wielu zalet ultrasonografia wewnątrzwieńcowa jest rzadko wykonywanym badaniem. Głównie ma to związek z bardzo wysoką ceną jednorazowych głowic koniecznych do jej przeprowadzenia, a także w wyniku niewielkiej dostępności potrzebnej aparatury.

Wskazania i zastosowanie

Obrazowanie naczynia wieńcowegoUltrasonografia wewnątrzwieńcowa jest badaniem uzupełniającym koronografię przed planowanymi zabiegami obejmującymi naczynia wieńcowe. Umożliwia również otrzymanie ważnych informacji o budowie ścian naczyń wieńcowych czy też o składzie ewentualnych blaszek miażdżycowych. Wśród pozostałych wskazań do przeprowadzenia ultrasonografii wewnątrzwieńcowej wymienić można:

 • ocenę mechanizmów restenozy (nawrotu zwężenia leczonego naczynia) w stencie w celu doboru odpowiedniej terapii,
 • ocenę zwężeń trudnych do oceny metodą angiograficzną w przypadku pacjentów z wykrywalnym niedokrwieniem w przeprowadzonych testach diagnostycznych,
 • ocenę rozległości zakrzepicy w stencie w celu sprawdzenie jego mechanicznych właściwości,
 • planowany, przezskórym zabieg leczenia zwężenia pnia lewej tętnicy wieńcowej,
 • ocenę zwężeń pośrednich pnia lewej tętnicy wieńcowej, zwężeń pośrednich w tętnicach wieńcowych przy niemożności zastosowania czynnościowej oceny istotności zwężenia,
 • w diagnostyce oraz leczeniu waskulopatii wieńcowej po zabiegu przeszczepu serca,

Przeciwwskazania

Przeciwwskazania do wykonania ultrasonografii wewnątrzwieńcowej to przede wszystkim:

 • całkowicie zamknięte światło naczynia wieńcowego,
 • zwężenia tętnic wieńcowych zlokalizowane w odcinkach o krętym przebiegu,
 • zmiany obejmujące naczynia o średnicy mniejszej niż średnica cewnika.

Powikłania i objawy niepożądane

Najczęstszymi powikłaniami :

 • rozwarstwienie ściany naczynia wieńcowego,
 • przebicie tętnicy wieńcowej,
 • obkurczenie tętnicy wieńcowej na cewniku (mimo podania nitrogliceryny),
 • zawał mięśnia sercowego (występuje bardzo rzadko).

Wyniki badania

Skutkiem przeprowadzonego badania jest trójwymiarowy obraz analizowany jeszcze podczas jego trwania. O wyniku pacjent może zostać poinformowany osobiście przez specjalistę wykonującego badanie lub przez lekarza prowadzącego, który otrzymuje dokładny opis wykonanej ultrasonografii.

Ultrasonografia wewnątrzwieńcowa
Ocena artykułu

Być może zainteresują Cię także poniższe tematy: