USG dopplerowskie


USG dopplerowskie jest jednym z podstawowych badań wykorzystywanych w przypadku diagnostyki chorób układu krążenia. Dzięki wykorzystaniu tej metody możliwa jest ocena przepływu krwi w dużych żyłach oraz tętnicach. Badanie jest całkowicie bezbolesne i nieinwazyjne. Może być wykonywane wielokrotnie u osób w każdym wieku i trwa od kilku do kilkunastu minut. Bardzo często badaniem poprzedzającym USG dopplerowskie jest zwykłe badanie ultrasonograficzne.

Dzięki specjalnej głowicy aparat do USG dopplerowskiego wysyła falę ultradźwiękową, która odbija się od ośrodka znajdującego się w ruchu, w tym przypadku od płynącej krwi, a następnie wraca do głowicy. Głowica połączona jest za pomocą przewodu z aparatem ultrasonograficznym, który rejestruje zmianę częstotliwości fali ultradźwiękowej odbijanej od płynącej krwi i ukazuje wynik na monitorze. Poprzez analizę odbitych fal ultradźwiękowych można określić kierunek oraz prędkość przepływu krwi.

Wskazania i zastosowanie

Dopplerowski analizator przepływu krwiWykorzystując badanie ultrasonograficzne z efektem Dopplera możliwe jest zdiagnozowanie nawet niewielkich schorzeń tętnic oraz żył, które mogą z czasem prowadzić do zawału serca, udaru mózgu lub też zatorowości płucnej. W zależności od naczyń do których badanie się wykorzystuje może mieć ono na celu:

 • wykrywanie zwężeń miażdżycowych tętnic szyjnych zaopatrujących mózg,
 • wykrywanie zwężeń oraz niedrożności tętnic kończyn dolnych,
 • badanie żył kończyn dolnych w kierunku zakrzepicy oraz niewydolności zastawkowej,
 • diagnostykę innych naczyń obwodowych – naczyń trzewnych lub tętnic nerkowych.

Badanie wykorzystywane może być również w celu oceny ukrwienia niektórych narządów oraz do wykrywania guzów nowotworowych, ponieważ większość z nich jest silnie ukrwiona. Zastosowanie znajduje także w położnictwie do oceny przepływu krwi w tętnicy pępowinowej. Ma wówczas na celu przewidywanie niektórych powikłań mogących zagrażać odpowiedniemu rozwojowi ciąży.

Odmianą badania jest technika wykorzystująca kolorowy Doppler. Metoda polega na barwnym obrazowaniu przepływającej krwi. Wówczas uwidoczniane są zmiany nasycenia kolorem, które odpowiadają różnym szybkościom lub energii przepływu krwi. Dzięki temu możliwe jest ukazanie naczyń o nieprawidłowej budowie ścian, co ma szczególne znaczenie w przypadku powikłań ciąży, przy szybko rosnących guzach, w tym także w przypadku nowotworów złośliwych i we wczesnym rozpoznawaniu zmian w miąższu wątroby.

Wśród wskazań do wykonania badania wymienia się:

 • bóle łydek,
 • żylaki,
 • obrzęki w okolicach kostek i wieczorne obrzęki,
 • uczucie ciężkich nóg,
 • pojawiające się na skórze pajączki,
 • tętniaki aorty i tętniaki tętnicy brzusznej,
 • zaburzenia krążenia obwodowego w naczyniach żylnych i tętniczych,
 • objawy neurologiczne mogące sugerować niedokrwienie ośrodkowego układu nerwowego,
 • stany kliniczne mogące sugerować przetoki naczyniowe,
 • ocenę krążenia w narządach przeszczepionych,
 • ocenę narządów jamy brzusznej – wątroby, trzustki, śledziony, nerek,
 • ocenę serca – USG dopplerowskie razem z echem serca jest pomocne podczas wykrywania wad zastawek,
 • badanie narządów płciowych – np. w diagnostyce żylaków powrózka nasiennego mogących być przyczyną niepłodności.

Przeciwwskazania

Bezwzględnym przeciwwskazaniem do badania są istniejące uszkodzenia kości, otwarte infekcje i oparzenia w obrębie badanego miejsca oraz otwarte rany części miękkich. Przeciwwskazaniem względnym jest świeże złamanie kości. Badanie wówczas nie jest przeszkodą w procesie terapeutycznym, jednak może narażać pacjenta na niepotrzebny ból.

Powikłania i objawy niepożądane

Prawidłowo wykonane USG dopplerowskie nie wiąże się z powstawaniem powikłań. Zdarza się jednak, że badanie może dać wynik fałszywy. Dzieje się to w przypadku bliskiego usytuowania kości w badanym obszarze lub w przypadku obecności gazów w jelitach.

Wyniki badania

Wynikiem badania jest obraz pojawiający się na ekranie monitora. Lekarz wykonując badanie widzi miejsca, w których krew płynie szybciej, wolniej lub się cofa. Dzięki przystawce dopplerowskiej możliwe jest zmierzenie przepływu krwi przez naczynia.

USG dopplerowskie
Ocena artykułu

Być może zainteresują Cię także poniższe tematy: