Endoskopia


Endoskopia – zabieg diagnostyczny polegający na badaniu wnętrza organizmu przy pomocy specjalnego urządzenia doprowadzającego światło i urządzenia optyczne do badanego rejonu – urządzenie to nosi nazwę endoskopu.