Artroskopia


Artroskopia, czyli wziernikowanie stawu jest jedną z najpopularniejszych, mało inwazyjnych technik diagnostyczno-operacyjnych pozwalających na penetrację stawu bez jego otwierania. Wykonywana jest przy wykorzystaniu artroskopu, czyli giętkiego urządzenia zbudowanego ze światłowodu, który z jednej strony stanowi źródło światła, a z drugiej również umożliwia przekazanie obrazu z wnętrza stawu na kolorowy monitor.

Artroskopia wykonywana jest w znieczuleniu ogólnym lub też miejscowym i polega na wprowadzeniu artroskopu poprzez niewielkie nacięcie okolicy stawu. Po wprowadzeniu artroskopu lekarz podaje do wnętrza stawu roztwór soli fizjologicznej, co umożliwia dokładniejsze obejrzenie znajdujących się wewnątrz struktur, takich jak chrząstki stawowe, więzadła, błona maziowa, mięśnie oraz łąkotki. Jest to część badania określana artroskopią diagnostyczną. W dalszej kolejności do stawu można wprowadzić odpowiednie instrumenty chirurgiczne oraz przeprowadzić zabieg operacyjny w jego obrębie. Wówczas mówić można o artroskopii operacyjnej.

Obecnie artroskopie diagnostyczne wykonywane są coraz rzadziej. Związane jest to z dostępnością metod takich jak tomografia komputerowa, USG czy też rezonans magnetyczny, które pozwalają na nieinwazyjne rozpoznanie dolegliwości oraz zaplanowanie odpowiedniego leczenia. Częściej wykorzystuje się artroskopie operacyjne, które umożliwiają naprawę powierzchni chrzęstnej, wycięcie uszkodzonej łąkotki czy też zrekonstruowanie więzadeł krzyżowych.

Wskazania i zastosowanie

Dren w kolanie po artroskopiiWśród wskazań do artroskopii wymienia się przede wszystkim:

 • niestabilność ruchów w stawach,
 • urazy stawów,
 • infekcje stawów,
 • złamania śródstawowe,
 • zmiany zwyrodnieniowe,
 • zmiany przeciążeniowe,
 • reumatoidalne zapalenie stawów,
 • nowotwory w obrębie stawów,
 • obecność ciał obcych w stawie,
 • dnę moczanową,
 • jałowe martwice.

Artroskopię wykorzystuje się przede wszystkim w przypadku:

 • Stawów kolanowych – stosowana jest przy leczeniu uszkodzeń łąkotek, wiązadeł krzyżowych, a także chrząstki, która pokrywa powierzchnie stawowe.
 • Barków – ma zastosowanie w przypadku schorzeń oraz urazów, które wywołują bóle oraz dysfunkcje barku. Metoda ma zastosowanie nie tylko do stawu ramiennego, ale również do przestrzeni pozabarkowej oraz stawu obojczykowo-barkowego. Artroskopia w tym przypadku jest szczególnie skuteczna przy nawykowych oraz urazowych zwichnięciach stawu ramiennego, a także przy uszkodzeniu stożka rotatorów. Dzięki jej zastosowaniu możliwe jest uniknięcie tradycyjnej, często rozległej operacji.
 • Łokci – większość operacji w obrębie łokci może być wykonana artroskopowo, dzięki czemu możliwe jest uniknięcie szerokiego otwarcia stawu. Metoda stosowana może być w leczeniu przykurczów, które ograniczają ruchomość, w usuwaniu wyrośli kostnych oraz ciał wolnych, a przede wszystkim w przypadku zwichnięć w celu zapobiegania powikłaniom skutkującym zmianami zesztywniającymi.
 • Staw skokowy – jest to jeden z najbardziej obciążanych stawów, czego następstwem są częste, bolesne urazy oraz zmiany przeciążeniowe dotyczące szczególne chrząstki stawowej. Artroskopia w tym przypadku stosowana jest przy usuwaniu przerośniętej błony maziowej, narośli kostnych, a także uszkodzonych fragmentów chrząstek stawowych. Jej zastosowane umożliwia poprawę chodu i ruchomości w stawie. Przy zmianach zaawansowanych, gdy konieczne jest usztywnienie stawu wykorzystanie techniki artroskopowej znacznie skraca czas trwania procesu leczniczego.
 • Małe stawy – dzięki miniaturyzacji optyk i narzędzi możliwe jest wizualizowanie małych stawów w okolicach nadgarstka, ręki, czy też stopy. Mikroartroskopia ma zastosowanie przede wszystkim w reumatologii. Umożliwia śródoperacyjne mikroskopijne badanie błony maziowej, co pozwala na ocenę patologii oraz terapii farmakologicznej.

Artroskopia zaczyna także być wykorzystywana w nowych obszarach. Przy kontroli artroskopowej wykonywane są odbarczenia oraz rekonstrukcje tkanek, np. ścięgien czy też nerwów w obrębie ręki. Metoda ma zastosowanie również przy pobieraniu próbek tkanek.

Przeciwwskazania

Przeciwwskazania do artroskopii są najczęściej związane z ogólnym stanem osoby chorej. Zabieg ten jest jednak planowany z pewnym wyprzedzeniem, z tego względu możliwe jest odpowiednie przygotowanie chorego i uniknięcie większości niepożądanych sytuacji. Wśród przeciwwskazań do badania wymienia się przede wszystkim:

 • rozległe krwawiące rany w okolicach stawu,
 • choroby skóry w okolicach stawu,
 • aktywne infekcje ogólnoustrojowe.

Powikłania i objawy niepożądane

Artroskopia jest zabiegiem bezpiecznym, a ryzyko z nią związane jest zdecydowanie niższe niż w przypadku operacji tradycyjnych. Jednak jak w przypadku wszystkich zabiegów, tak i przy artroskopii zdarzyć się mogą powikłania. Obejmują one przede wszystkim:

 • przypadkowe uszkodzenia stawu lub tkanki, która go otacza,
 • infekcje stawów,
 • krwawienia wewnątrzstawowe,
 • wysięk w stawie,
 • ropne zapalenie stawu,
 • utratę czucia dookoła stawu,
 • niepożądane reakcje na środki znieczulające – pojawiają się bardzo rzadko.

Wyniki badania

Wynikiem badania jest obraz na ekranie monitora otrzymywany dzięki zamieszczonej na końcu artroskopu kamery. Dzięki uzyskaniu wielokrotnego powiększenia lekarz ma możliwość dokładnej obserwacji struktur znajdujących się w stawie. Badanie wykonane z dużą precyzją pozwala na zdiagnozowanie występującego schorzenia oraz na wprowadzenie odpowiedniego działania terapeutycznego.

Ocena artykułu

Być może zainteresują Cię także poniższe tematy: