Rektoskopia


Rektoskopia (inaczej proktoskopia) jest badaniem endoskopowym polegającym na wziernikowaniu końcowego odcinka przewodu pokarmowego, a konkretnie odbytnicy za pomocą sztywnego wziernika. Badanie to pozwala nie tylko na oglądanie lecz również na pobieranie fragmentów błony śluzowej do dalszych badań (histopatologicznych oraz bakteriologicznych) i na ewentualne usuwanie patologicznych zmian, takich jak np. polipy, ciała obce oraz hamowanie krwawienia.

Dzień lub dwa dni przed rektoskopią pacjent powinien przejść na dietę płynną. Natomiast wieczorem w dniu poprzedzającym badanie oraz rano w dniu badania pacjentowi podaje się wlew doodbytniczy około 150ml fosforanów. Nie należy natomiast przyjmować środków przeczyszczających, ponieważ mogą utrudnić badanie.

Rektoskopia wykonywana jest w pozycji kolankowo-łokciowej, w której kolana są rozstawione na odpowiednią szerokość, co pozwala na rozprostowanie okrężnicy esowatej. Przed rozpoczęciem badania lekarz podaje pacjentowi leki uspokajające oraz przeciwbólowe. Na początku badający dokładnie ogląda odbyt i jego okolice, a następnie wykonuje badanie per rectum, dopiero wtedy wprowadza rektoskop do odbytnicy na głębokość około 5 centymetrów. Następnie, jeśli to konieczne delikatnymi ruchami wprowadza się przyrząd dalej przez strefę zwieraczy odbytu w celu dalszych obserwacji. Podczas badania pacjent może odczuwać parcie na jelito lub nawet ból, wówczas należy poinformować o tym lekarza.

Rektoskopia jest badaniem bardzo bezpiecznym, może być wykonywana wielokrotnie u pacjentów w każdym wieku.

Wskazania i zastosowanie

Proktoskop / rektoskopBadanie stosowane jest w przypadku pojawienia się:

 • świądu odbytu,
 • bólu w odbycie,
 • krwawienia z odbytu – również krwawienia utajonego, czyli krew w stolcu stwierdzana w badaniu laboratoryjnym,
 • wydzieliny z odbytu,
 • nieprawidłowości w oddawaniu stolca (zmiana rytmu wypróżniania, bezwiedne oddawanie stolca, uczucie nieskutecznego parcia na stolec),
 • guzków w okolicach odbytu,
 • niewyjaśnionej utraty masy ciała,
 • niedokrwistości wynikającej z niedoboru żelaza o niewyjaśnionej przyczynie,
 • podejrzeń raka jelita grubego,
 • nasilonej biegunki o nieznanej etiologii,
 • podejrzeń endometriozy odbytnicy.

Rektoskopia pozwala na ocenę morfologicznego stanu błony śluzowej badanych odcinków odbytnicy.  Badanie wykonywane może być również w celu potwierdzenia istnienia wielu procesów chorobowych, do których zaliczyć można między innymi skrobiawicę.

Przeciwwskazania

Wśród przeciwwskazań wymienić można:

 • ostre rozdęcie okrężnicy,
 • brak współpracy z pacjentem,
 • podejrzenie perforacji jelita,
 • podejrzenie zapalenia uchyłków jelita,
 • ciąża – po 3 miesiącu,
 • zaostrzenie chorób zapalnych jelita grubego, między innymi: wrzodziejące zapalenia jelita grubego oraz choroba Leśniowskiego-Crohna,
 • ostre zaburzenia krzepnięcia krwi,
 • ciężkie choroby płuc oraz serca, między innymi: niestabilna choroba wieńcowa, ostra niewydolność oddechowa, niewydolność serca,
 • ostre zapalenie otrzewnej, objawiające się silnie bolesnym przy dotykaniu, deskowatym brzuchem.

Powikłania i objawy niepożądane

Badanie wykonywane przez odpowiedniego specjalistę jest w pełni bezpieczne. Do rzadkich powikłań zaliczyć można niewielkie krwawienie, które najczęściej samoistnie ustępuje. Bardzo rzadko dochodzi do przebicia ściany jelita.

Jeżeli po badaniu pojawią się: bóle brzucha, dreszcze, gorączka oraz smoliste stolce konieczny jest natychmiastowy kontakt z lekarzem.

Wyniki badania

Za pomocą tego badania możliwe jest wykrycie między innymi:

 • raka jelita grubego,
 • hemoroidów,
 • polipów,
 • ciał obcych znajdujących się w odbycie.
Rektoskopia
Ocena artykułu

Być może zainteresują Cię także poniższe tematy: